PDPC รุดหารือ บช.สอท. หาแนวทางปฏิบัติงานเพื่อปกป้องด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และภัยไซเบอร์อย่างเป็นรูปธรรม

Pic2.jpg

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( PDPC ) นำโดย พลตำรวจตรี กฤษศักดิ์ สงมูลนาค กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนายศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เข้าพบ พลตำรวจโท วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อหารือในส่วนของขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงแลกเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อการทำงานร่วมกันในส่วนการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน เกี่ยวกับข้อมูลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ณ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง