“P5 Group” เตรียมพร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

S__45350919-0.jpgS__46366744-1.jpg

ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันโอกาสการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังขยายตัว ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญของ P5 Group ในการทำการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านในแถบภูมิภาคอาเซียนและตลาดตะวันออกกลาง
คุณภาวัฒน์ โตกะคุณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร P5 Group และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรปิยะ เน็ตเวิร์ค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสีฟ้นเฟรชมิ้น(Freshmint) และผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะพีไวว์(Pvive) เปิดเผยว่าแผนธุรกิจปี 2565 ในไตรมาสที่ 3 บริษัทฯ เน้นเรื่องการขยายฐานลูกค้าไปในกลุ่มผู้ใช้รายใหม่ๆ เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในการตลาดยุทธศาสตร์ที่ต้องการนำแบรนด์ไทยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ออกไปขยายธุรกิจในตลาดสากล เศรษฐกิจในแถบภูมิภาคอาเซียนและตลาดตะวันออกกลางมีศักยภาพการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในด้านเศรษฐกิจและมีกำลังซื้อสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นโอกาสที่บริษัทฯ จะเดินหน้าพัฒนาและปรับผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการขยายตัวของตลาดเพื่อนบ้าน และยังได้มีการวางแผนระยะยาวมุ่งขยายธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าความท้าทายของธุรกิจในตลาดเพื่อนบ้านในแถบภูมิภาคอาเซียนและตลาดตะวันออกกลางต้องแข่งกับนักลงทุนในแต่ละประเทศมากขึ้น เราจึงยึดหลักความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจและพร้อมเติบโตอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการขยายธุรกิจตลาดต่างประเทศจะสร้างโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ของไทยอย่างยาสีฟันเฟรชมิ้น(Freshmint) ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะพีไวว์(Pvive) ประสบความสำเร็จในการขยายตลาดและเติบโตในต่างประเทศต่อไป.

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: PR. P5Group

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง