OTOP Acceleration & Beyond

AW_Beyond_face_A3-02.jpg

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปให้สูงกว่าระดับ 5 ดาว หนึ่งในกิจกรรมหลักของโครงการ GLOBAL OTOP 2023 : THE WISDOM EXTRAVAGANZA โครงการเพิ่มขีดความสามารถโอทอปสู่ระดับเวิลด์คลาส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ขอเชิญผู้ประกอบการสินค้าโอทอประดับ 5 ดาวทั่วประเทศ ที่ต้องการขยายโอกาสทางธุรกิจ มุ่งมั่นกับการพัฒนาธุรกิจ และเสาะหาความแปลกใหม่อย่างไม่หยุดยั้ง ผลักดันคุณภาพสินค้าโอทอปให้เกินขีดสุด ด้วยกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปให้สูงกว่าระดับ 5 ดาว โดยการให้คำแนะนำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา เพื่อค้นพบแง่มุมใหม่ ๆ ในการผสานอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความคิดสร้างสรรค์เข้าด้วยกัน เพื่อยกระดับสินค้าโอทอปของคุณให้เป็นสินค้าซูเปอร์พรีเมียม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่
https://drive.google.com/…/1NSTM2phj4VaHkDA0HxI…/view…

สมัครได้เลยที่
https://forms.gle/xLugG1MRah9BQctL9
ตั้งแต่วันนี้ – 30 มีนาคม 2566

หรือดูรายละเอียดภาพรวมของโครงการ Global OTOP 2023 ก่อนได้ที่ https://www.tcdc.or.th/th/all/events/1713
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
1. คุณสุทธิยา, คุณรุจิราโทร. เบอร์ 082-450-2634, 082-4502615
2. คุณภาวิณีโทร/ ไลน์082-4502632 หรืออีเมล์globalotop2023@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง