Orisa ฮีโร่คนใหม่ สายถึก เปิดให้แฟนเกม Overwatch ใช้งานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Orisa
Orisa ฮีโร่คนใหม่ของเกม Overwatch

แฟนเกม Overwatch หนึ่งในเกมสุดฮิตติดลมบนเวลานี้ เปิดตัวฮีโร่คนใหม่ Orisa อย่างเป็นทางการในทุกแพลตฟอร์ม

Orisa ตัวละครใหม่ของเกม Overwatch ซึ่งเป็นฮีโร่ประเภท Tanker หรือสายถึกคอยรองรับการโจมตี (damage) จากคู่ต่อสู้ เปิดตัวเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในทุกแพลตฟอร์ม ตั้งแต่ PS4, Console และ Xbox One

อย่างไรก็ตามถ้าผู้เล่นต้องการใช้งาน Orisa จะยังไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจาก Blizzard ต้นสังกัดของเกม Overwatch ยังไม่อนุญาตให้ฮีโร่คนใหม่ได้ใช้งานในโหมดดังกล่าวเป็นการชั่วคราว ซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นเพราะอะไรครับ

Overwatch