รอไปก่อน! รมต.ศึกษาฯ เผยแท็บเล็ต ป.1 มาไม่ทัน แจกหนังสือให้เด็กไปก่อน

23-4-2555 19-08-06

นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศธ. กล่าวถึงโครงการ One Tablet PC Per Child (โครงการแจกแท็บเล็ตแก่เด็กนักเรียนชั้น ป.1) คาดการณ์ว่าแท็บเล็ตล็อตแรกจะมาไม่ทันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 และได้เตรียมแผนสำรองไว้ โดยการแจงหนังสือให้นักเรียนใช้ไปก่อน เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการเรียนของเด็กนักเรียน ในช่วงที่แท็บเล็ตยังไม่มา

นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช ยังได้กล่าวต่อว่า ตามแผนที่วางไว้ จะมีการจัดส่งเครื่องแท็บเล็ตล็อกแรกจำนวน 2,000 เครื่อง เพื่อนำมาให้วิทยากรที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คัดเลือกไว้ 500 คน ได้มีโอกาสเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้ให้กับวิทยากรแกนนำ(ครูแกนนำ)อีก 54,500 คน เพื่อให้ครูเหล่านี้ไปถ่ายทอดความรู้สู่ครูในสถานศึกษาต่อไป

Source: khaosod ผ่านทาง kapook