okmd เปิดบ้านโชว์แผนกระตุกต่อมคิดคนไทย มุ่งสู่สังคมแห่งโอกาส เดินหน้าสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในโลกยุคใหม่

800.jpg

okmd เปิดบ้านโชว์แผนกระตุกต่อมคิดคนไทย มุ่งสู่สังคมแห่งโอกาส เดินหน้าสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในโลกยุคใหม่

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร (กลาง) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หรือ okmd จัดงาน Open House เปิดแผนงานสอดรับนโยบายการพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Ecosystem) เน้นสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความอยากรู้ พร้อมพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้สาธารณะ ตอบโจทย์คนไทยให้เข้าถึงความรู้ นำไปสร้างโอกาส ต่อยอด เพิ่มพูนทักษะ และเสริมความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ โดยมี คุณราเมศ พรหมเย็น(ที่สามจากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือ Museum Siam และ คุณกิตติรัตน์ ปิติพานิช(ที่สามจากขวา) รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ หรือ TK Park ร่วมเสวนา ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ปทุมวัน

บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา
1. คุณโตมร ศุขปรีชา ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้ (okmd)
2. คุณสุขุมาล ผดุงศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (Museum Siam)
3.คุณราเมศ พรหมเย็น รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือ Museum Siam
4.ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร (กลาง) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หรือ okmd
5.คุณกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ หรือ TK Park
6. คุณวราพร ตยานุกรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park)
7.คุณนันทิศักดิ์ สุเมธยาจารย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการ (okmd)

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Ning

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง