OCEAN LIFE ไทยสมุทร ร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวกำลังพลกองทัพเรือที่เสียชีวิต จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง พร้อมมอบเงินสินไหมประกันชีวิต และเงินช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษให้กับครอบครัวลูกค้า

AEC493E7-9C66-4D6D-BC60-9AC3848C1BFB.jpg

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวกำลังพลกองทัพเรือที่เสียชีวิต จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง พร้อมได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อดูแลช่วยเหลือครอบครัวลูกค้าที่ต้องสูญเสียในครั้งนี้ โดยคุณพลเดช จันทพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขายช่องทางตัวแทน ได้นำคณะเดินทางไปมอบพวงหรีดร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของจ่าตรีสถาพร สมเหนือ กำลังพลกองทัพเรือที่เสียชีวิตลง และได้มอบเงินสินไหมประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ จำนวน 214,592 บาท พร้อมเงินช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษเพื่อเป็นกำลังใจแก่ครอบครัว จำนวน 100,000 บาท ให้แก่คุณสำรวย และคุณดวงพร สมเหนือ บิดา-มารดาซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์ โอกาสนี้ พวกเราผู้บริหาร พนักงาน ที่ปรึกษาด้านประกันชีวิต OCEAN LIFE ไทยสมุทรทุกคน ขอส่งพลังความรักเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวสมเหนือ และทุกครอบครัวที่สูญเสียจากเหตุการณ์ครั้งนี้ ให้กลับมาเข้มแข็งและสามารถก้าวผ่านความเศร้าโศกครั้งนี้ไปได้ในที่สุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: OCEAN LIFE ไทยสมุทร ร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวกำลังพลกองทัพเรือที่เสียชีวิต จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง พร้อมมอบเงินสินไหมประกันชีวิต และเงินช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษให้กับครอบครัวลูกค้า

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง