OCEAN LIFE ไทยสมุทร ยกทีมร่วมงาน Open House โรงพยาบาลพญาไท 1 เชื่อมต่อสิทธิประโยชน์ในการบริการลูกค้า พร้อมศึกษานวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ ๆ

OCEAN-LIFE-Open-House-.jpg

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณกษิรา สุทธิวัชรโภคิน รองผู้อำนวยการ Medical Center นำทีมผู้บริหารฝ่ายขายช่องทางตัวแทน และการตลาดประกันชีวิตกลุ่ม พร้อมผู้บริหารสำนักงานสาขา เข้าร่วมงาน Open House โรงพยาบาลพญาไท 1 โดยมี นพ.อภิรักษ์ ปาลวัฒน์วิไชย ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพญาไท 1 ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และเปิดงาน ซึ่งการเปิดบ้านต้อนรับทีมงาน OCEAN LIFE ไทยสมุทร ในครั้งนี้ เพื่อแนะนำโรงพยาบาล บริการด้านทางการแพทย์ รวมถึงนวัตกรรมทางการแพทย์ศักยภาพสูง ที่สามารถใช้ในการบริการดูแลสุขภาพของลูกค้า นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังได้ให้ความรู้ในเรื่องรังสีวิทยาหลอดเลือด พร้อมแนะนำศูนย์รังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา โดย นพ.วิวัฒน์ สยุมภูรุจินันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ปิดท้ายด้วยการนำเยี่ยมชมศูนย์บริการแพทย์ของโรงพยาบาล ซึ่งมีทั้ง Mobile Stroke Unit, Acute Stroke Unit (ASU), Biplane DSA (Innovative Treatment), TMS Therapy ฯลฯ ซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้ นอกจากเป็นการสานสัมพันธ์อันดีกับทางโรงพยาบาลเครือข่าย และการพูดคุยเรื่องสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับลูกค้าแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของ OCEAN LIFE ไทยสมุทรที่มีหน้าที่ประสานงานดูแลลูกค้า ในการใช้ความรู้ที่ได้รับช่วยแนะนำนวัตกรรมทางการแพทย์ เสริมประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล ทำให้ลูกค้ามีสุขภาพที่ดี และได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมที่สุด

OCEAN LIFE ไทยสมุทร เดินหน้าส่งมอบสุขภาพที่ดีให้คนไทยภายใต้แนวคิด OCEAN LIFE LOVE MINDSET ที่เรายึดมั่น และหนึ่งในนั้นคือ “Love your Health” การส่งเสริมให้คนไทยรักสุขภาพเพื่อให้ทุกคนพร้อมรับมือกับทุกวิกฤต โดยได้สร้างสรรค์นวัตกรรมการประกันชีวิต พร้อมการบริการที่เหนือความคาดหมาย ทำให้การประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ocean.co.th หรือ ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0 2207 8888

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง