OCEAN LIFE ไทยสมุทร จัดสัมมนาวิชาการให้กับลูกค้าประกันชีวิตกลุ่ม พร้อมกิจกรรมสร้างความยั่งยืน “PLANT WITH LOVE”

OCEAN-LIFE-PLANT-WITH-LOVE.jpg

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต นำทีมโดยคุณหนึ่งฤทัย นิ่มจินดา ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดประกันชีวิตกลุ่ม ได้จัดสัมมนาวิชาการให้กับลูกค้าประกันชีวิตกลุ่ม ประจำปี 2565 พร้อมกิจกรรมสร้างความยั่งยืน “PLANT WITH LOVE” ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ผืนป่า 100 ต้น เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์โลกให้กับเยาวชน สานต่อนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ภายใต้แนวคิด Sustainable with Love หรือ รักคือพลังสร้างความยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมนี้นับว่าเป็นกิจกรรมดี ๆ ในการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับทางบริษัท ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมร่วมกัน ณ โรงเรียนบ้านเขาวง ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

OCEAN LIFE ไทยสมุทร มุ่งมั่นตั้งใจที่จะใช้พลังความรักสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม พร้อมเติบโตเคียงข้างสังคมไทยอย่างยั่งยืน และส่งมอบความรักในรูปแบบของอนาคตที่ดี ที่มาจากความรับผิดชอบในทุกด้านของ OCEAN LIFE ไทยสมุทรให้กับคนรุ่นต่อไป ร่วมติดตามข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ OCEAN CLUB APP / LINE / Facebook / Instagram / Youtube : oceanlife เว็บไซต์ www.ocean.co.th หรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2207 8888

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง