NTUB: บุกเบิกการศึกษาด้าน AI และการจัดการในโรงเรียนบริหารธุรกิจที่เก่าแก่ที่สุดของไต้หวัน

ไทเป, 27 พฤษภาคม 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — ในขณะที่อุตสาหกรรมด้าน AI ของไต้หวันกำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่แข็งแกร่ง สถาบันบริหารธุรกิจที่เก่าแก่ที่สุดของภูมิภาคอย่าง มหาวิทยาลัยธุรกิจแห่งชาติไทเป (National Taipei University of Business หรือ NTUB) ได้เปิดรับยุคแห่งปัญญาที่กำลังเติบโต ผ่านการปรับปรุงหลักสูตร พร้อมเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยด้วยการนำเสนอหลักสูตรมากมายที่มุ่งเน้นไปที่ AI โดยหลักสูตรเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มทักษะการบริหารจัดการระดับนานาชาติและความเป็นผู้นำที่ล้ำสมัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมล่าสุดให้กับนักศึกษา

วิทยาเขตไทเปของ NTUB
วิทยาเขตไทเปของ NTUB

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา NTUB ได้ปรับความพยายามในการสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southward) ในท้องถิ่น โดยส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา และสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันในประเทศไทย เวียดนาม และพม่า นอกจากนี้ กลยุทธ์ดังกล่าวยังเอื้อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ภาคธุรกิจ และองค์กรต่าง ๆ ภายในประชาคมอาเซียนอีกด้วย

NTUB กำลังขยายกิจกรรมทางวิชาการที่มุ่งเน้นไปที่ภูมิภาคอาเซียน โดยนำเสนอโครงการด้านการสอนและวิจัยแบบข้ามสาขาวิชาทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งกำลังรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอย่างต่อเนื่องและจัดตั้งชั้นเรียนเฉพาะทางให้กับพวกเขา วิธีการนี้มุ่งเน้นที่การขยายตัวเลือกทางการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติ โดยเฉพาะเหล่านักศึกษาที่มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาพวกเขาให้เป็นมืออาชีพด้านการบริหารจัดการระดับสูงที่มีความเชี่ยวชาญระดับโลก ทั้งนี้เพื่อดึงดูดนักศึกษาเข้ามาเรียนในประเทศไต้หวัน ในเดือนมีนาคม NTUB จึงได้จัดแสดงโครงการผู้มีความสามารถทางธุรกิจระหว่างประเทศที่งานมหกรรมการศึกษา (Education Expo) ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากในเข้าถึงมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอินโดนีเซียมากกว่า 47 แห่ง นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้เปิดตัว ศูนย์พัฒนาความสามารถบุคลากรมุ่งใต้ใหม่ (New Southbound Talent Development Centre) ในวิทยาเขตไทเป เพื่อให้บริการโซลูชันการฝึกอบรมบุคลากรตามความต้องการให้กับธุรกิจของไต้หวัน ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาความต้องการด้านบุคลากรในท้องถิ่น

NTUB โรงเรียนบริหารธุรกิจแห่งแรกของไต้หวัน (ก่อตั้งขึ้นในปี 2460) ที่ได้พัฒนาไปพร้อมกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ความต้องการแรงงาน การเปลี่ยนแปลงภาคอุตสาหกรรม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเกาะแห่งนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังได้พัฒนาระบบการศึกษาที่ครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาเฉพาะทางระยะเวลา 5 ปี ไปจนถึงหลักสูตรระดับปริญญาเอก ซึ่งส่งผลให้สถาบันแห่งนี้ก้าวขึ้นมาเป็นโรงเรียนบริหารธุรกิจชั้นนำอันดับหนึ่งในไต้หวันและกลายเป็นผู้นำในด้านการศึกษาธุรกิจทางเทคนิคและอาชีวศึกษา NTUB เข้ามามีส่วนสำคัญในทั่วทุกมุมโลกด้วยการผลิตบุคลากรที่มีชื่อเสียงเกือบ 150,000 คน ซึ่งดำรงตำแหน่งสำคัญในด้านการเงิน ธุรกิจ วัฒนธรรม สังคม และการเมือง รวมถึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางสังคม พวกเขาเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่มหาวิทยาลัยมีต่อการผลิตบุคลากรที่มีทักษะที่จำเป็นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของไต้หวัน

 

View original content to download multimedia: Read More