Lazada

NPS สนับสนุนสิ่งของช่วยเหลือมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ร่วมเป็นกำลังใจ สนับสนุนสิ่งของช่วยเหลือ ให้แก่ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โดยมอบกระดาษ A4 จำนวน 100 รีม หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 40 กล่อง เจลล้างมือ 450 มล. จำนวน 60 ขวด แอลกอฮอล์ 1 ลิตร จำนวน 36 ถัง และข้าวหอมมะลิ 1 กก. จำนวน 100 ถุง สำหรับน้อง ๆ ผู้พิการ นักเรียน นักศึกษาประจำ และเจ้าหน้าที่กว่า 800 คน โดยมีนายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ (คนซ้าย) ผู้จัดการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้เอ็นพีเอส ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน เพื่อป้องกัน สนับสนุน และดูแลชุมชน เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน