[News] Mobile Monday Bangkok งานพบปะสังสรรค์ของกลุ่มชุมชนเทคโนโลยีบนอุปกรณ์พกพาในประเทศไทย

momo_3.01

ขอเชิญผู้สนใจในเทคโนโลยีอุปกรณ์พกพาเข้าร่วมงาน Mobile Monday Bangkok งานพบปะสังสรรค์ของกลุ่มชุมชนเทคโนโลยีบนอุปกรณ์พกพาในประเทศไทย ซึ่งจะจัดเป็นครั้งที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมเปิดใหม่ โอกุระ เพรสทีจ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS เพลินจิต เวลา 19:00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลลูม

อนึ่ง ในงานนี้มีผู้บรรยายอันทรงเกียรติที่จะมานำเสนอข้อมูลเบื้องลึกเกี่ยวกับแนวทางในการทำให้บริษัทของตนประสบความสำเร็จ และสามารถยืนหยัดอยู่บนเวทีการแข่งขันที่สูงในประเทศไทย และภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ อันได้แก่

  • คุณพรทิพย์ กองชุน หัวหน้าฝ่ายการตลาดของ Google ประเทศไทย
  • ตัวแทนจาก Amazon Cloud Services
  • ตัวแทนจาก Pocket PlayLab

ผู้เข้าร่วมงาน นอกเหนือจากได้จะได้รับฟังข้อมูลอันน่าสนใจจากวิทยากรรับเชิญแล้ว ยังเป็นโอกาสที่จะได้พบปะและสร้างเครือข่าย และเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในแวดวงชมชนอุปกรณ์พกพาในประเทศไทย ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทยและเอเซีย

หมายเหตุ: เครื่องดื่มและอาหารว่างมีบริการให้ในงาน