[News] ไมโครซอฟท์ฉลอง 10 ปีโครงการ Imagine Cup เพิ่มแรงสนับสนุนเยาวชนไทย

IC5248

โฉมหน้านักเรียนและนักศึกษาคนเก่งที่ได้รางวัลในเวทีการแข่งขันออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ โครงการ Microsoft Imagine Cup Thailand 2012 ระดับประเทศไทย พร้อมด้วยเหล่าผู้บริหารจากไมโครซอฟท์และผู้สนับสนุนการแข่งขัน

 

IC4922

นักศึกษาทีม Novitat จากรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ชนะเลิศในสาขาการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ Software Design ในการแข่งขัน Microsoft Imagine Cup Thailand 2012 เจ้าของผลงาน The Smart House โซลูชั่นเพื่อการดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดยจะเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับโลก ณ กรุงซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ในเดือนกรกฎาคม 2555

(จากซ้ายไปขวา) นายกรัชกาย อารีกิจเสรี นางสาวปิยากร ศรีวายพราหมณ์ นายณัฐปคัลภ์ ลิไชยกุลและนางสาวศิคณา ธนุภาพรังสรรค์

IC4937

นักศึกษาทีม Tang Thai จากรั้วมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับคัดเลือกจากไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่นให้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศประเภทการออกแบบเกม หรือ Game Design ในการแข่งขัน Microsoft Imagine Cup 2012 เจ้าของผลงาน Verdant Fantasy เกมปกป้องป่าไม้จากการถูกตัดและทำลาย โดยเป็นอีกหนึ่งทีมตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับโลก ณ กรุงซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ในเดือนกรกฎาคม 2555 (จากซ้ายไปขวา) นายกฤตินันท์ สิโรดม นายชนกานต์ ชินชัชวาล นายปนาวุธ พวงศิลป์และนายศิริศักดิ์ นาคะวิวัฒน์

IC5219

นักศึกษาทีม Novitat จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ชนะเลิศในสาขาการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ Software Design จากเวทีการแข่งขันออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ Microsoft Imagine Cup Thailand 2012 ที่จัดโดยบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด รับรางวัลจากผู้บริหารไมโครซอฟท์และผู้สนับสนุนการแข่งขัน

(จากซ้ายไปขวา) นายธนพล กองบุญมา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด นายอาจ วิเชียรเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย สมาชิกทีม Novitat จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางจูดิธ บี เซฟคิน รักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย นางสาวศิริพร พัชรวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และนายจิรพัฒน์ จันทร์เจิดศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนนักพัฒนาและระบบนิเวศการสื่อสารไร้สาย โนเกีย ประเทศไทย และตลาดเอเชียเกิดใหม่

[toggle title=”ข่าวประชาสัมพันธ์”]

ไมโครซอฟท์ฉลอง 10 ปีโครงการ Imagine Cup เพิ่มแรงสนับสนุนเยาวชนไทย
คิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อช่วยแก้ปัญหาระดับโลก

ขยายโอกาสการแข่งขันสู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของเยาวชนไทย

กรุงเทพฯ – 7 มิถุนายน 2555 – บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานแถลงข่าวและมอบรางวัลเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ Imagine Cup Thailand 2012 ระดับประเทศ ก่อนเดินทางไปชิงแชมป์ในระดับโลก และเพื่อฉลองครบรอบ 10 ปีของโครงการ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทยได้ขยายโอกาสการแข่งขันสู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีการจัด Imagine Cup Junior ขึ้น สำหรับทีมที่ชนะเลิศในประเภทการออกแบบซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นประเภทหลัก จะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท นอกจากนี้จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศร่วมกับทีมที่เข้ารอบจากอีก 75 ประเทศทั่วโลกที่กรุงซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2555 งานแถลงข่าวและมอบรางวัลในครั้งนี้มีผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย บริษัทโนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด และได้รับเกียรติจากสถานเอกอัครราชทูตอเมริกา ประจำประเทศไทย และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

Imagine Cup เป็นการแข่งขันระดับโลกซึ่งจัดขึ้นโดยไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น เพื่อเป็นพื้นที่ให้นักศึกษาได้ใช้จินตนาการและความรู้ในการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันตามหัวข้อที่กำหนด สำหรับหัวข้อการแข่งขันในปีนี้คือ ‘Imagine a world where technology helps solve the toughest problems facing us today’ โครงการ Imagine Cup เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาประมาณ 1.65 ล้านคนจาก 190 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งมีอยู่หลากหลายประเภท โดยประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่ได้แชมป์โลกประเภทออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Design) ถึง 2 ครั้ง

อีกทั้งยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภทออกแบบเกม (Game Design) จากเวทีโลก

 

Imagine Cup Junior สำหรับนักเรียนระดับมัธยมปลาย

ประเทศไทยเป็นประเทศแรกและประเทศเดียวที่จัดการแข่งขัน Imagine Cup Junior ขึ้นในปีนี้ เพื่อขยายการแข่งขันสู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศในปีนี้ซึ่งมาจากโรงเรียนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของนักเรียนไทยด้านการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เป็นอย่างดี

นางสาวศิริพร พัชรวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “โครงการ Imagine Cup เป็นโครงการหนึ่งของไมโครซอฟท์เพื่อสานต่อกิจกรรมสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และทักษะด้านไอทีต่อเยาวชน ทั้งเยาวชนไทยและเยาวชนทั่วโลก โดยจัดการแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์โดยไม่จำกัดแค่ในประเทศเท่านั้น การขยายการแข่งขันสู่เยาวชนในระดับต่างๆ จะช่วยสร้างให้เกิดระบบนิเวศด้านไอทีในระดับท้องถิ่นที่เข้มแข็ง พร้อมสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนไทยให้พัฒนาตัวเองขึ้นสู้ความเป็นผู้นำด้านไอทีในระดับอาเซียนอีกด้วย”

 

2 ทีมเด่นจากประเทศไทยร่วมแข่งขันระดับโลกที่ออสเตรเลีย

ทีม Novitat (โนวิทัท) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้ชนะในประเภทการแข่งขันออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Design) โดยสามารถพัฒนาโซลูชั่นที่เหมาะสมต่อปัญหาการเพิ่มจำนวนของผู้สูงอายุซึ่งเป็นอีกหนึ่งความท้าทายในระดับโลก โดยเสนอระบบดูแลพิเศษที่เรียกว่าโซลูชั่น Smart House ที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ด้วยตัวเองและลดภาระต่อสมาชิกในครอบครัว

ด้านทีม Tang Thai (แตงไทย) จากมหาวิทยาลัยมหิดลผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศประเภทการออกแบบเกม (Game Design) จากการส่งผลงานตรงกับไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น โดยทีม Tang Thai จะนำเกม Verdant Fantasy โดยเป็นเกมปกป้องป่าไม้จากการถูกตัดและทำลาย ไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศออสเตรเลียในเดือนกรกฎาคมนี้

 

ความสำเร็จเกิดได้ด้วยผู้สนับสนุนที่เข้มแข็ง

นายอาจ วิเชียรเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า “ธนาคารกสิกรไทยในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้น เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาว่าจะเป็นเครื่องมือสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาประเทศ เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการให้กับโครงการ Imagine Cup ประเทศไทยเป็นปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้ใช้ความคิดและสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม และหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่เยาวชนให้กว้างยิ่งๆ ขึ้นไป”

ด้านนางจูดิธ บี เซฟคิน รักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “เยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันด้านเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของโลกนี้ ถือว่ามีส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงการพัฒนาซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีไปสู่รูปแบบใหม่ๆ ได้อย่างกล้าหาญและต่อเนื่อง ซึ่งไม่จำกัดอยู่เพียงแค่การวิจัยค้นคว้าหรือสร้างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังเป็นความหวังในการเปลี่ยนแปลงโลกให้น่าอยู่ขึ้นอีกด้วย”

นางจูดิธกล่าวต่อว่า “ไมโครซอฟท์สั่งสมชื่อเสียงมาเป็นเวลาอันยาวนานในประเทศไทย และโครงการนี้ของไมโครซอฟท์สอดคล้องกับโครงการหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ไทย-สหรัฐ หรือ Thai-U.S. Creative Partnership ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยได้เป็นอย่างดี โดยเน้นการนำเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกามาใช้งานร่วมกับความสร้างสรรค์และนวัตกรรมของไทย เพื่อสร้างความก้าวหน้าร่วมกัน”

 

สร้างขวัญและกำลังใจด้วยรางวัลพิเศษและรางวัลขวัญใจมหาชน

นอกจากนี้ในงานแถลงข่าวและมอบรางวัลในครั้งนี้ยังมีรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนหลัก โดยเพิ่มรางวัลพิเศษจากธนาคารกสิกรไทย รางวัลพิเศษจากโนเกีย ประเทศไทย รวมถึงรางวัลขวัญใจมหาชนซึ่งนับคะแนนจากการโหวตของสาธารณชนผ่านทาง Thailand Imagine Cup Facebook Fanpage ที่ www.facebook.com/imaginecup.thailand ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

สำหรับรางวัลขวัญใจมหาชนระดับโลกนั้นได้รับการสนับสนุนโดย Bing เครื่องมือค้นหาชื่อดังของไมโครซอฟท์ ซึ่งจะเปิดให้คนทั่วไปจากทั่วโลกสามารถลงคะแนนเสียงได้เพื่อค้นหาโซลูชั่นที่ผู้ลงคะแนนเห็นว่าดีที่สุดในการแก้ไขปัญหา โดยจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงได้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายนนี้ และจะประกาศผลในรอบชิงชนะเลิศระดับโลกที่ประเทศออสเตรเลีย ผู้ได้รับคะแนนโหวตมากที่สุดจะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐ ประชาชนที่สนใจสามารถร่วมโหวตได้ที่ http://www.imaginecup.com ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ถึง 9 กรกฎาคม 2555

[/toggle]