Home PR News

[News] ไมโครซอฟท์ฉลอง 10 ปีโครงการ Imagine Cup เพิ่มแรงสนับสนุนเยาวชนไทย

IC5248 - [News] ไมโครซอฟท์ฉลอง 10 ปีโครงการ Imagine Cup เพิ่มแรงสนับสนุนเยาวชนไทย

โฉมหน้านักเรียนและนักศึกษาคนเก่งที่ได้รางวัลในเวทีการแข่งขันออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ โครงการ Microsoft Imagine Cup Thailand 2012 ระดับประเทศไทย พร้อมด้วยเหล่าผู้บริหารจากไมโครซอฟท์และผู้สนับสนุนการแข่งขัน

 

IC4922 - [News] ไมโครซอฟท์ฉลอง 10 ปีโครงการ Imagine Cup เพิ่มแรงสนับสนุนเยาวชนไทย

นักศึกษาทีม Novitat จากรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ชนะเลิศในสาขาการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ Software Design ในการแข่งขัน Microsoft Imagine Cup Thailand 2012 เจ้าของผลงาน The Smart House โซลูชั่นเพื่อการดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดยจะเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับโลก ณ กรุงซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ในเดือนกรกฎาคม 2555

(จากซ้ายไปขวา) นายกรัชกาย อารีกิจเสรี นางสาวปิยากร ศรีวายพราหมณ์ นายณัฐปคัลภ์ ลิไชยกุลและนางสาวศิคณา ธนุภาพรังสรรค์

IC4937 - [News] ไมโครซอฟท์ฉลอง 10 ปีโครงการ Imagine Cup เพิ่มแรงสนับสนุนเยาวชนไทย

นักศึกษาทีม Tang Thai จากรั้วมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับคัดเลือกจากไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่นให้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศประเภทการออกแบบเกม หรือ Game Design ในการแข่งขัน Microsoft Imagine Cup 2012 เจ้าของผลงาน Verdant Fantasy เกมปกป้องป่าไม้จากการถูกตัดและทำลาย โดยเป็นอีกหนึ่งทีมตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับโลก ณ กรุงซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ในเดือนกรกฎาคม 2555 (จากซ้ายไปขวา) นายกฤตินันท์ สิโรดม นายชนกานต์ ชินชัชวาล นายปนาวุธ พวงศิลป์และนายศิริศักดิ์ นาคะวิวัฒน์

IC5219 - [News] ไมโครซอฟท์ฉลอง 10 ปีโครงการ Imagine Cup เพิ่มแรงสนับสนุนเยาวชนไทย

นักศึกษาทีม Novitat จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ชนะเลิศในสาขาการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ Software Design จากเวทีการแข่งขันออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ Microsoft Imagine Cup Thailand 2012 ที่จัดโดยบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด รับรางวัลจากผู้บริหารไมโครซอฟท์และผู้สนับสนุนการแข่งขัน

(จากซ้ายไปขวา) นายธนพล กองบุญมา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด นายอาจ วิเชียรเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย สมาชิกทีม Novitat จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางจูดิธ บี เซฟคิน รักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย นางสาวศิริพร พัชรวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และนายจิรพัฒน์ จันทร์เจิดศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนนักพัฒนาและระบบนิเวศการสื่อสารไร้สาย โนเกีย ประเทศไทย และตลาดเอเชียเกิดใหม่

[toggle title=”ข่าวประชาสัมพันธ์”]

ไมโครซอฟท์ฉลอง 10 ปีโครงการ Imagine Cup เพิ่มแรงสนับสนุนเยาวชนไทย
คิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อช่วยแก้ปัญหาระดับโลก

ขยายโอกาสการแข่งขันสู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของเยาวชนไทย

กรุงเทพฯ – 7 มิถุนายน 2555 – บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานแถลงข่าวและมอบรางวัลเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ Imagine Cup Thailand 2012 ระดับประเทศ ก่อนเดินทางไปชิงแชมป์ในระดับโลก และเพื่อฉลองครบรอบ 10 ปีของโครงการ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทยได้ขยายโอกาสการแข่งขันสู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีการจัด Imagine Cup Junior ขึ้น สำหรับทีมที่ชนะเลิศในประเภทการออกแบบซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นประเภทหลัก จะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท นอกจากนี้จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศร่วมกับทีมที่เข้ารอบจากอีก 75 ประเทศทั่วโลกที่กรุงซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2555 งานแถลงข่าวและมอบรางวัลในครั้งนี้มีผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย บริษัทโนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด และได้รับเกียรติจากสถานเอกอัครราชทูตอเมริกา ประจำประเทศไทย และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

Imagine Cup เป็นการแข่งขันระดับโลกซึ่งจัดขึ้นโดยไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น เพื่อเป็นพื้นที่ให้นักศึกษาได้ใช้จินตนาการและความรู้ในการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันตามหัวข้อที่กำหนด สำหรับหัวข้อการแข่งขันในปีนี้คือ ‘Imagine a world where technology helps solve the toughest problems facing us today’ โครงการ Imagine Cup เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาประมาณ 1.65 ล้านคนจาก 190 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งมีอยู่หลากหลายประเภท โดยประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่ได้แชมป์โลกประเภทออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Design) ถึง 2 ครั้ง

อีกทั้งยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภทออกแบบเกม (Game Design) จากเวทีโลก

 

Imagine Cup Junior สำหรับนักเรียนระดับมัธยมปลาย

ประเทศไทยเป็นประเทศแรกและประเทศเดียวที่จัดการแข่งขัน Imagine Cup Junior ขึ้นในปีนี้ เพื่อขยายการแข่งขันสู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศในปีนี้ซึ่งมาจากโรงเรียนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของนักเรียนไทยด้านการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เป็นอย่างดี

นางสาวศิริพร พัชรวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “โครงการ Imagine Cup เป็นโครงการหนึ่งของไมโครซอฟท์เพื่อสานต่อกิจกรรมสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และทักษะด้านไอทีต่อเยาวชน ทั้งเยาวชนไทยและเยาวชนทั่วโลก โดยจัดการแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์โดยไม่จำกัดแค่ในประเทศเท่านั้น การขยายการแข่งขันสู่เยาวชนในระดับต่างๆ จะช่วยสร้างให้เกิดระบบนิเวศด้านไอทีในระดับท้องถิ่นที่เข้มแข็ง พร้อมสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนไทยให้พัฒนาตัวเองขึ้นสู้ความเป็นผู้นำด้านไอทีในระดับอาเซียนอีกด้วย”

 

2 ทีมเด่นจากประเทศไทยร่วมแข่งขันระดับโลกที่ออสเตรเลีย

ทีม Novitat (โนวิทัท) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้ชนะในประเภทการแข่งขันออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Design) โดยสามารถพัฒนาโซลูชั่นที่เหมาะสมต่อปัญหาการเพิ่มจำนวนของผู้สูงอายุซึ่งเป็นอีกหนึ่งความท้าทายในระดับโลก โดยเสนอระบบดูแลพิเศษที่เรียกว่าโซลูชั่น Smart House ที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ด้วยตัวเองและลดภาระต่อสมาชิกในครอบครัว

ด้านทีม Tang Thai (แตงไทย) จากมหาวิทยาลัยมหิดลผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศประเภทการออกแบบเกม (Game Design) จากการส่งผลงานตรงกับไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น โดยทีม Tang Thai จะนำเกม Verdant Fantasy โดยเป็นเกมปกป้องป่าไม้จากการถูกตัดและทำลาย ไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศออสเตรเลียในเดือนกรกฎาคมนี้

 

ความสำเร็จเกิดได้ด้วยผู้สนับสนุนที่เข้มแข็ง

นายอาจ วิเชียรเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า “ธนาคารกสิกรไทยในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้น เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาว่าจะเป็นเครื่องมือสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาประเทศ เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการให้กับโครงการ Imagine Cup ประเทศไทยเป็นปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้ใช้ความคิดและสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม และหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่เยาวชนให้กว้างยิ่งๆ ขึ้นไป”

ด้านนางจูดิธ บี เซฟคิน รักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “เยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันด้านเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของโลกนี้ ถือว่ามีส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงการพัฒนาซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีไปสู่รูปแบบใหม่ๆ ได้อย่างกล้าหาญและต่อเนื่อง ซึ่งไม่จำกัดอยู่เพียงแค่การวิจัยค้นคว้าหรือสร้างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังเป็นความหวังในการเปลี่ยนแปลงโลกให้น่าอยู่ขึ้นอีกด้วย”

นางจูดิธกล่าวต่อว่า “ไมโครซอฟท์สั่งสมชื่อเสียงมาเป็นเวลาอันยาวนานในประเทศไทย และโครงการนี้ของไมโครซอฟท์สอดคล้องกับโครงการหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ไทย-สหรัฐ หรือ Thai-U.S. Creative Partnership ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยได้เป็นอย่างดี โดยเน้นการนำเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกามาใช้งานร่วมกับความสร้างสรรค์และนวัตกรรมของไทย เพื่อสร้างความก้าวหน้าร่วมกัน”

 

สร้างขวัญและกำลังใจด้วยรางวัลพิเศษและรางวัลขวัญใจมหาชน

นอกจากนี้ในงานแถลงข่าวและมอบรางวัลในครั้งนี้ยังมีรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนหลัก โดยเพิ่มรางวัลพิเศษจากธนาคารกสิกรไทย รางวัลพิเศษจากโนเกีย ประเทศไทย รวมถึงรางวัลขวัญใจมหาชนซึ่งนับคะแนนจากการโหวตของสาธารณชนผ่านทาง Thailand Imagine Cup Facebook Fanpage ที่ www.facebook.com/imaginecup.thailand ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

สำหรับรางวัลขวัญใจมหาชนระดับโลกนั้นได้รับการสนับสนุนโดย Bing เครื่องมือค้นหาชื่อดังของไมโครซอฟท์ ซึ่งจะเปิดให้คนทั่วไปจากทั่วโลกสามารถลงคะแนนเสียงได้เพื่อค้นหาโซลูชั่นที่ผู้ลงคะแนนเห็นว่าดีที่สุดในการแก้ไขปัญหา โดยจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงได้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายนนี้ และจะประกาศผลในรอบชิงชนะเลิศระดับโลกที่ประเทศออสเตรเลีย ผู้ได้รับคะแนนโหวตมากที่สุดจะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐ ประชาชนที่สนใจสามารถร่วมโหวตได้ที่ http://www.imaginecup.com ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ถึง 9 กรกฎาคม 2555

[/toggle]