New Zealand บอกการกลั่นแกล้งในโลกไซเบอร์ถือเป็นอาชญากรรม

(L-r) The trolls: William, Tom and Bert (performed by PETER HAMBLETON, MARK HADLOW and WILLIAM KIRCHER respectively) in the fantasy adventure “THE HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY,” a production of New Line Cinema and Metro-Goldwyn-Mayer Pictures (MGM), released by Warner Bros. Pictures and MGM.

อย่างที่ทราบกันโลกอินเทอร์เน็ตเป็นโลกที่กว้างใหญ่และมีคนอาศัยอยู่จำนวนมาก ซึ่งที่จริงมันก็คือโลกเสมือนจากโลกจริงนั่นเอง ภายในโลกอินเทอร์เน็ตก็จะมีคุณลักษณะที่เป็นขาว ดำ และเทา เหมือนๆ กัน

แน่นอนว่า ถ้าหากเป็นเรื่องที่ขาวสะอาดในโลกอินเทอร์เน็ตก็คงไม่มีปัญหาอะไรมากนัก หากแต่เป็นสีเทาหรือสีดำ ก็อาจจำเป็นต้องพิจารณาว่า เป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่ เพราะในโลกปกติมีสิ่งที่เรียกว่ากฎหมาย ที่อาจเกือบเท่าทันการพัฒนาทางสังคมอยู่บ้าง แต่ในโลกอินเทอร์เน็ตแทบจะยังไปไม่ถึงจุดนั้น ฉะนั้นแล้วจึงต้องมีการพัฒนาข้อกฎหมายใหม่ๆ ออกมา

อย่างประเทศนิวซีแลนด์เพิ่งประกาศเมื่อเร็วๆ นี้ว่า การกระทำบางอย่างที่เรียกว่า การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์จะถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาชญากรรม โดยมีการวางโทษตั้งแต่จำคุกสองปี หรือปรับเงินเป็นจำนวนถึง NZ$33,900 คิดเป็นเงินไทยถึง 780,000 บาทเลยทีเดียว

โดยข้อกฎหมายการกลั่นแกล้งในโลกอินเทอร์เน็ตจะครอบคลุมในเรื่องการเหยียดหยันทางเพศ ศาสนา ความพิการ และรสนิยมทางเพศ นอกจากนี้แล้วหากผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งเกิดกระทำการอื่น เช่น การฆ่าตัวตาย จะมีโทษจำคุกเพิ่มอีกหนึ่งปี เป็นสามปี และเพื่อเป็นการป้องกันไปอีกทางหนึ่ง ทางการของนิวซีแลนด์ก็เลยเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังผ่านทวิตเตอร์และเฟซบุ๊ก

อย่างไรก็ดีเรื่องนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงเหมือนกันว่า แล้วแบบนี้ข้อกฎหมายดังกล่าวจะมีโอกาสที่ขัดกับหลักการพูดในที่สาธารณะ (free speech) หรือไม่

ภาพ: LOTR wikia
ที่มา: TechEye