Home Tech News

Facebook ออกเครื่องมือใหม่ ‘ป้องกันการฆ่าตัวตาย’

facebooksuicide - Facebook ออกเครื่องมือใหม่ 'ป้องกันการฆ่าตัวตาย'

Facebook เครือข่ายสังคมยอดนิยมของโลกออกเครื่องมือใหม่ให้แก่ผู้ใช้งานในสหรัฐอเมริกา ด้วยการนำเสนอเครื่องมือป้องกันการฆ่าตัวตาย

หลักการทำงานของเครื่องมือใหม่ Facebook คือ หากมีเพื่อนของผู้ใช้ Facebook ที่สุ่มเสี่ยงมีโอกาสคิดสั้นฆ่าตัวตาย สามารถส่ง request ข้อมูลไปยัง Facebook หลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการในการวิเคราะห์และส่งความช่วยเหลือมายังช่องทางส่วนตัว เพื่อลดบรรเทาความคิดอยากฆ่าตัวตาย ทั้งการให้คำแนะนำหรือการพูดคุยกับใครสักคน

ทั้งนี้ทาง Facebook มิได้ทำโครงการนี้ด้วยตัวคนเดียว แต่มีการสร้างความร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหากำไรที่เกี่ยวข้องกับการยับยั้งการฆ่าตัวตายอาทิ National Suicide Prevention Lifeline , Now Matters Now, save.org 

สำหรับเครื่องมือในการช่วยเหลือจาก Facebook อันนี้ยังจำกัดวงเฉพาะในสหรัฐอเมริกา แต่ถ้าพูดถึงประโยชน์แล้วมันดีต่อมนุษย์ที่อาศัยร่วมโลกอย่างแน่นอนครับ

ที่มา: Engadget