NDC Partnership และ UNFCCC เปิดตัวเครื่องมือสนับสนุนประเทศต่าง ๆ ในการผลักดันจุดมุ่งหมาย NDCs 3.0 และเร่งดำเนินการ

 

 

NDC Partnership และกองเลขาธิการกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) เปิดตัวเครื่องมือออนไลน์เพื่อสนับสนุนประเทศต่าง ๆ ในการผลักดันจุดมุ่งหมายของการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDCs) 3.0 ซึ่งจะมีขึ้นในต้นปี 2568

บอนน์ เยอรมนี, 12 มิถุนายน 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — NDC Partnership และกองเลขาธิการ UNFCCC ได้เปิดตัว NDC 3.0 Navigator ซึ่งเป็นเครื่องมือแบบอินเทอร์แอคทีฟเพื่อสนับสนุนประเทศต่าง ๆ ในการผลักดันจุดมุ่งหมาย NDCs 3.0 และเร่งดำเนินการตาม NDC รอบถัดไป ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงต้นปี 2568 เครื่องมือใหม่นี้ได้รับการพัฒนาโดยใช้ข้อมูลด้านเทคนิคจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) สถาบันทรัพยากรโลก (WRI) และพันธมิตรรายอื่น ๆ อีกกว่า 30 ราย

NDC 3.0 Navigator มาพร้อม 7 “เส้นทางสู่ NDC ที่มีความทะเยอทะยานและนำไปปฏิบัติได้จริง” ช่วยให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถมองเห็นและสำรวจแนวทางที่มีความเกี่ยวข้องในระดับประเทศเพื่อเตรียมเป้าหมาย NDCs 3.0 อันยิ่งใหญ่ได้ ประเทศต่าง ๆ สามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อสำรวจทางเลือกต่าง ๆ ในการผลักดันจุดมุ่งหมายใน NDC ของตน พร้อมประเมินลำดับความสำคัญในระดับประเทศ และรับมือกับความจำเป็นในการดำเนินการและหาเงินทุน เพื่อนำไปประกอบการกำหนดจุดมุ่งหมายในปี 2568 เครื่องมือ Navigator นี้ใช้งานได้ง่ายด้วยตนเอง และไม่ได้บังคับให้ต้องทำตามวิธีใดวิธีหนึ่ง มีคำถามให้คำแนะนำที่จะนำทางไปสู่ตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละประเทศ นอกจากนี้ยังมีการยกตัวอย่างกรณีศึกษา และลิงก์ไปยังคำแนะนำ แหล่งข้อมูล และการสนับสนุนเพิ่มเติม Navigator จะขยับขยายและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ เมื่อมีความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ เพิ่มเติมแล้ว จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่มีชีวิต

การเปิดตัว Navigator มีขึ้นในช่วงเวลาที่ประเทศต่าง ๆ กำลังเตรียมกำหนดเป้าหมาย NDC ที่จำเป็นต้องทะเยอทะยานมากพอที่จะสอดรับกับเป้าหมายตามข้อตกลงปารีส ในการควบคุมไม่ให้โลกมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส ขณะเดียวกันก็เพิ่มความยืดหยุ่นต่อผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เลวร้ายลง ซึ่งการทบทวนสถานการณ์และการดำเนินการระดับโลก (GST) ครั้งแรกที่การประชุม COP28 มีข้อสรุปว่า แม้ข้อตกลงปารีสได้ขับเคลื่อนการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศที่เกือบจะเป็นสากล แต่ความทะเยอทะยาน ความเร็วในการดำเนินการ และระดับการเข้าถึงทางการเงินที่จำเป็นในการดำเนินการตามข้อตกลงปารีส โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงอย่างยุติธรรมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั้นยังคงมีความแตกต่างกัน

Navigator นำหลักการวิทยาศาสตร์ล่าสุดและผลลัพธ์ของ GST มาใช้ โดยจะสนับสนุนประเทศต่าง ๆ ในการพิจารณาผลลัพธ์ของ GST ในเป้าหมาย NDCs 3.0 ของตน และช่วยให้มั่นใจว่าพร้อมนำไปดำเนินการและวางแผนการลงทุนเพื่อขยายทางเลือกทางการเงินด้านสภาพภูมิอากาศ

การเปิดตัวเครื่องมือ Navigator นี้มีขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสภาพภูมิอากาศในเดือนมิถุนายน ซึ่งรู้จักกันในชื่อ SB60 หรือการประชุมสมัยที่ 60 ขององค์กรย่อยประจำ UNFCCC ในเมืองบอนน์ของเยอรมนี ซึ่งจะมีประเทศต่าง ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายอื่น ๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อผลักดันความคืบหน้าในประเด็นนโยบายสำคัญก่อนการประชุม COP29 จะมีขึ้น ณ กรุงบากู อาเซอร์ไบจาน

Simon Stiell เลขาธิการ UNFCCC กล่าวว่า “การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนดทำหน้าที่เป็นพิมพ์เขียวที่มีประสิทธิภาพได้ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่าง ๆ ไปข้างหน้า ด้วยการจ้างงานที่มากขึ้น ความเท่าเทียมทางเพศที่มากขึ้น การเข้าถึงพลังงานสะอาดที่ปลอดภัยและราคาไม่แพง มลพิษน้อยลง มนุษย์มีสุขภาพดีขึ้น และมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น เมื่อผนึกกำลังกับระบบของสหประชาชาติและพันธมิตรรายอื่น ๆ แล้ว เราได้มุ่งสำรวจหาแนวทางในการให้การสนับสนุนเชิงปฏิบัติแก่ภาคีที่ต้องการความช่วยเหลือ NDC 3.0 Navigator สามารถช่วยเชื่อมโยงภาคีต่าง ๆ กับข้อมูลข่าวสาร เครื่องมืออื่น ๆ และช่องทางติดต่อ ที่ช่วยพัฒนาการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนดขึ้นใหม่ โดยมุ่งเน้นไปที่การนำไปปฏิบัติจริง”

Dan Jørgensen ประธานร่วมของ NDC Partnership และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและนโยบายสภาพภูมิอากาศโลกแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์ก กล่าวว่า “ข้อตกลง GST ซึ่งประเทศต่าง ๆ ได้ตกลงร่วมกันที่จะค่อย ๆ ลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลลง พร้อมทั้งเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนให้สูงขึ้นถึง 3 เท่า และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้สูงขึ้นเป็น 2 เท่า นั้น ได้ยืนยันถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อยกระดับความทะเยอทะยานและปฏิบัติตามข้อตกลงปารีสอย่างเคร่งครัด NDC 3.0 Navigator จึงถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ประเทศต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นในการกำหนดเป้าหมาย NDC ให้สอดคล้องกับข้อตกลงปารีสได้ พร้อมทั้งผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน”

ดร. Jeanne d’Arc Mujawamariya ประธานร่วมของ NDC Partnership และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐรวันดา กล่าวว่า “การกำหนดเป้าหมาย NDC ในระดับที่ทะเยอทะยาน โดยคำนึงถึงการนำไปปฏิบัติจริงได้นั้น ถือเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เราจำเป็นต้องสำรวจหาแนวทางทั้งหมดเพื่อส่งเสริมเป้าหมาย NDC เหล่านี้ เพื่อวางรากฐานให้ประเทศต่าง ๆ ลงมือปฏิบัติตามเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และดึงดูดการลงทุนในวงกว้างได้ เส้นทางต่าง ๆ ที่ระบุไว้ใน NDC 3.0 Navigator จะช่วยให้ประเทศต่าง ๆ พัฒนาเป้าหมาย NDC 3.0 ที่ทั้งทะเยอทะยานและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยสอดคล้องกับความสำคัญและทิศทางการพัฒนาของแต่ละประเทศ เราขอชื่นชมการสนับสนุนจาก NDC Partnership ในการเดินทางอันสูงส่งนี้”

NDC 3.0 Navigator ช่วยให้ประเทศต่าง ๆ จัดทำคำขอรับการสนับสนุนในการพัฒนาเป้าหมาย NDCs 3.0 ถึง NDC Partnership ได้อย่างมีคุณภาพและครอบคลุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NDC 3.0 Navigator รวมถึงวิธีการใช้งานหรือการเข้าร่วมให้ข้อมูล สามารถเข้าไปศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของเครื่องมือนี้

เกี่ยวกับ NDC Partnership

NDC Partnership เป็นกลุ่มความร่วมมือระดับโลก โดยมีสมาชิกกว่า 200 ราย รวมถึงกว่า 120 ประเทศทั้งที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา และสถาบันเกือบ 100 แห่ง เพื่อดำเนินการตามเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศที่มีความทะเยอทะยาน ซึ่งช่วยให้บรรลุข้อตกลงปารีสและขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน รัฐบาลประเทศต่าง ๆ จะระบุประเด็นสำคัญในการบรรลุเป้าหมาย NDC พร้อมทั้งแจ้งความต้องการด้านการสนับสนุน เพื่อให้นำไปสู่การปฏิบัติในรูปของนโยบายและโครงการต่าง ๆ ได้ หลังจากนั้น สมาชิกก็จะให้การสนับสนุนด้านความเชี่ยวชาญ ความช่วยเหลือทางเทคนิค และแหล่งเงินทุนที่ตรงกับความต้องการที่แจ้งมา กลไกความร่วมมือในลักษณะนี้จะช่วยให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถเข้าถึงทรัพยากรด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปรับตัวรับมือและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งเสริมการพัฒนาที่เป็นธรรมและยั่งยืนมากขึ้น

โลโก้ – https://mma.prnasia.com/media2/2435427/NDC_Logo.jpg?p=medium600

 

View original content to download multimedia: Read More