คสช.ให้ชะลอประมูลคลื่น 1800/900 MHz

wtTmxcIx

คสช. (คณะรักษาความสงบแห่งชาติ) สั่งชะลอการประมูลคลื่นความถี่ 1800/900 MHz เสร็จ ขณะเดียวกันยังได้สั่งชะลอโครงการอื่น เช่น คูปองเซ็ตท็อปบ็อกซ์

นายฐากร ตันฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.)  ระบุว่า กสทช.ได้ส่งเรื่องโครงการหลัก 4 โครงการของกสทช. ที่จะใช้ในงบประมาณปี 2558 เพื่อให้คสช. ประเมิน ได้แก่ 1. โครงการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz 2. โครงการประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz 3. โครงการคูปองเซ็ตท็อปบ็อกซ์สำหรับทีวีดิจิตอล และ 4. โครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO)

ล่าสุดคสช.ได้ทำหนังสือตอบกลับถึงโครงการทั้ง 4 ของกสทช.แล้ว โดยระบุว่าให้ชะลอโครงการทั้ง 4 ไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการตรวจสอบในรายละเอียด พร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและข้อบังคับ เพื่อใช้จ่ายในงบประมาณปี 2558 ให้ชัดเจนโปร่งใสยิ่งขึ้น

ที่มา: @TakornNBTC ผ่าน Blognone