กสทช.เคาะราคาประมูลคลื่น 1800 MHz, สนนราคาที่ 11.6 หมื่นล้านบาท

nbtc

(วานนี้ 18) บอร์ดกทค. (คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม) ภายใต้การดูแลของกสทช. (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) เผยราคาตั้งต้นในการประมูลคลื่นความถี่ 1800MHz ที่ 11.6 หมื่นล้านบาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยล้านบาท) และจะพร้อมประมูลคลื่นในเดือนสิงหาคม

พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ เปิดเผยว่าบอร์ดบอร์ดกทค. มีมติเห็นชอบในการตั้งราคาตั้งต้นสำหรับการประมูลคลื่นความถี่ 1800MHz ที่หมดอายุลงเมื่อปีที่แล้ว ในราคา 464 ล้านบาทต่อ 1MHz  หรือราคา 11,600 ล้านบาทต่อ 1 ใบอนุญาต ซึ่งในการประมูลครั้งนี้จะมี 2 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 12.5 MHz รวมความถี่ทั้งหมดอยู่ที่ 25MHz ทำให้มูลค่าในการประมูลคลื่น 1800MHz อยู่ที่ 23,200 ล้านบาท และการเสนอราคาประมูลแต่ละครั้งจะเพิ่มขึ้นครั้งละ 580 ล้านบาท

กสทช. ยังระบุอีกด้วยว่า การประมูลคลื่นความถี่ 1800MHz หากมีผู้ประชุมน้อยกว่า 2 ราย หรือมีเพียงแค่ 2 ราย กสทช.จะยกเลิกการประมูลในทันที เพื่อไม่ให้เป็นที่ครหาว่าเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

สำหรับขั้นตอนต่อไปของกสทช. จะนำมติดังกล่าวนี้ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ก่อนนำกลับเข้าสู่บอร์ดกสทช. ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาในช่วงเดือนมิถุนายน และจะใช้เวลาอีกราว 1 เดือน ในการเชิญชวนร่วมประมูล ก่อนเริ่มประมูลจริงในเดือนสิงหาคม

ที่มา: Cyberbiz