กสทช. เริ่มบังคับใช้อัตราค่าบริการโทรศัพท์มือถือห้ามเกิน นาทีละ 99 สตางค์ มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 56 เป็นต้นไป

กสทช. ได้ออกประกาศเรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. 2555 กำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ห้ามเก็บค่าบริการเกิน 0.99 บาทต่อนาที (นาทีละ 99 สตางค์) และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555

และผ่อนผันให้สำหรับค่าบริการตามสัญญาที่เกิดขึ้นก่อนหน้า ให้ดำเนินการต่อไปได้จนกว่าระยะเวลาสัญญาจะสิ้นสุด แต่จะต้องไม่เกินกว่าวันที่ 31 ธันวาคม 2555

แน่นอนว่าระยะเวลาของการผ่อนผันค่าบริการเดิมได้หมดลง และมีผลเริ่มบังคับใช้อัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ห้ามเกิน 0.99 บาทต่อนาที อย่างเป็นทางการตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป

หากผู้ใช้บริการท่านใดพบว่าค่าบริการของตัวเองยังเกิน 0.99 บาทต่อนาทีอยู่ สามารถแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนให้กับสำนักงาน กสทช. ได้ทางหมายเลข 1200 หรือ 02-634-6000 เพื่อให้ กสทช. มีหลักฐานสำหรับดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

ที่มา posttoday