กทค.เตรียมเผยข้อสรุปคลื่น 1800MHz 9 ส.ค.

news_img_522100_1

บอร์ดกทค.เผยข้อสรุปกรณีคลื่น 1800MHz 9 สิงหาคมนี้ แย้มกันยายนปีหน้าใช้คลื่น 1800MHz ประมูล 4G

พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ดกทค. เมื่อวานนี้ (7) ได้รับฟังผลประชาพิจารณ์กรณีการเยียวยาผู้ใช้บริการคลื่น 1800MHz ที่กำลังหมดสัญญาสัมปทานลงในวันที่ 15 กันยายนที่จะถึงนี้ โดยบอร์ดกทค.จะนำความคิดเห็นดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมการกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz เพื่อวิเคราะห์ และสรุปผลทั้งหมด และนำเข้าบอร์ด กทค.อีกครั้งในวันศุกร์ที่ 9 ส.ค. ก่อนที่จะนำเข้าไปประชุมบอร์ดกสทช. ในวันที่ 14 สิงหาคม จากนั้นจะไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

ทั้งนี้รายงานของคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะได้สรุปผลการรายงานออกมาเป็น 7 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.ฐานอำนาจตามกฎหมาย 2.เนื้อหาความคุ้มครอง 3.ค่าธรรมเนียมย้ายบริการโดยคงสิทธิเลขหมาย 4.ผู้มีหน้าที่ให้คุ้มครอง 5.ระยะเวลาคุ้มครอง 6.การหยุดให้บริการ 7.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในระหว่างเยียวยา

นอกจากนี้ที่ประชุมบอร์ดกทค. ยังมีมติเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณเพื่อศึกษาและกำหนดรูปแบบ รวมถึงหลักเกณฑ์ฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz สำหรับเปิดให้บริการ 4G ต่อไป โดยวางงบประมาณที่ 63 ล้านบาท และขั้นต่อไปจะนำเสนอต่อสำนักงานกสทช.

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ