กสทช. จี้ค่ายมือถือส่ง SMS ยืนยันถึงผู้ที่ยกเลิก SMS กวนใจ ผ่าน *137 ภายใน 1 วัน

เครดิตรูปภาพ : http://mobiledista.com/media/2014/03/stop-sms-spam-on-mobile-phone1.jpg
เครดิตรูปภาพ : http://mobiledista.com/media/2014/03/stop-sms-spam-on-mobile-phone1.jpg

หลังจากไม่กี่วันที่ผ่านมาทาง กสทช. ได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่เปิดหมายเลข *137 ยกเลิก SMS กวนใจ ฟรี  แต่หลังจากดำเนินการไปแล้วไม่กี่วันก็พบปัญหาสร้างความสับสนให้ผู้ใช้บริการ เนื่องจาก AIS  ใช้เวลายกเลิกภายใน 24 ชั่วโมง แต่ Truemove H และ DTAC ใช้เวลา 3 วัน

ทาง กสทช. จึงได้หาหรือกับทางผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือใหม่อีกรอบ โดยให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทั้ง 5 ราย ส่ง SMS เพื่อยืนยันกับลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมลดขั้นตอนการให้บริการให้เข้าใจง่ายและใช้เวลาน้อยที่สุด  และหากผู้ใช้บริการประสบปัญหาจากบริการ SMS แม้จะแจ้งยกเลิกการรับข้อความแล้ว สามารถร้องเรียนต่อสำนักงาน กสทช. ผ่าน Call Center 1200 ได้

ที่มา : Voice TV