สปช. เห็นชอบ!! คิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาที ข้อมูลชี้ประหยัดเงินกว่า 4 หมื่นล้านบาทต่อปี

girl-mobile
credit img : TNW

ที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้ลงมติว่าด้วยเรื่องการคิดค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามจริงเป็นวินาที ผ่านไปด้วยคะแนน 211-3 เสียง งดออกเสียง 7 เสียง เพื่อส่งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องพิจารณา ดำเนินการต่อไป

โดย น.ส.สารี อ๋องสมหวัง ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค ชี้แจงว่า ปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กำหนดอัตราค่าบริการไม่เป็นธรรมกับผู้ใช้บริการ โดยเก็บค่าบริการเป็นนาที แม้จะใช้งานจริงต่อครั้งไม่ถึงนาที ทำให้มีค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่ไม่ได้ใช้งาน การกระทำดังกล่าว เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค จากการสำรวจการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่พบว่า

  • ค่าบริการระบบเติมเงิน เฉลี่ยอยู่ที่ 341 บาทต่อเดือน
  • ระบบรายเดือนอยู่ที่ 716 บาท

เฉลี่ยทั้งสองระบบมีค่าใช้จ่าย 415 บาทต่อเดือน หากมีการคิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาที ไม่มีการปัดเศษเป็นนาที จะช่วยประหยัดค่าโทรศัพท์ได้วันละ 1 นาที หรือ 1.33 บาท ซึ่ง 1 เดือน จะประหยัดได้ 40 บาทต่อคน ประเทศไทยมี 94 ล้านเลขหมาย จะประหยัดเงินได้เดือนละ 3,591 ล้านบาท หรือปีละ 43,092 ล้านบาท

ที่มา : Thairath