Home Tech News iOS

สปช. แจก iPad 4 ให้สมาชิกใช้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล พร้อมจ่ายค่าเน็ตให้

Apple iPad with Retina Display4 - สปช. แจก iPad 4 ให้สมาชิกใช้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล พร้อมจ่ายค่าเน็ตให้

นายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้เปิดเผยว่า ทางสภาได้ทำการแจกแท็บเล็ตให้สมาชิก สปช.  ได้ใช้สำหรับศึกษาค้นคว้าข้อมูล โดยแท็บเล็ตดังกล่าวเป็น  iPad with Retina display  Cellular ความจุ 64 GB  เครื่องที่เรียกคืนจาก ส.ส. สมัยที่แล้ว ซื้อมาทั้งหมด 500 เครื่อง รวมเป็นงบประมาณทั้งหมด 18,840,000 บาท   (ข่าวเก่า)

ทั้งนี้ทางสำนักเลขาฯจะรับผิดชอบจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตให้ สปช.คนละประมาณ 300 บาท ส่วนเครื่องที่เหลืออยู่จะให้เจ้าหน้าที่นำไปใช้งานต่อไป

ที่มา : komchadluek