MSC มอบแท็บเล็ตเพื่อน้องให้แก่ 3 โรงเรียนในโครงการ Metro Donation

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC โดยคุณสุเมตตา จิตต์ศิริผล รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริหารงานทั่วไป/ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มกิจการองค์กร ส่งมอบแท็บเล็ตในโครงการ “Metro Donation” จำนวน 50 เครื่องให้กับ 3 โรงเรียนที่ร่วมโครงการกิจกรรมวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยี” ได้แก่ โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์, โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ และ โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ (กุลางกูรอุปถัมภ์) เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564

บริษัทฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชุมชน และสังคม ด้วยการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการต่างๆ ของบริษัท เช่น โครงการ Metro Run และโครงการ Metro Care ฟุตบอลเพื่อรอยยิ้ม ตลอดจนโครงการมอบอุปกรณ์ไอทีให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน นอกจากนี้ยังตระหนักถึงความสำคัญด้านการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในช่วงวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด-19 เพราะการเรียนรู้ยังต้องดำเนินอยู่แม้นักเรียนไม่สามารถไปโรงเรียนได้ตามปกติ เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนแก่โรงเรียนที่อยู่ในชุมชนรอบบริษัทต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : คุณกีรนาถ เดชเดโช โทร: 02-089-4351 อีเมล์ : keeradec@metrosystems.co.th Website : https://www.metrosystems.co.th/ FB : https://www.facebook.com/metrosystemscorp/

1500MSCTH.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Metro Systems Corporation Public Co., Ltd.

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง