Motorola บอก Moto Z และ Moto G4 อัปเดทเป็น Nougat แน่นอนต้นไตรมาส 4

Motorola
Motorola และ Moto Z จะได้อัปเดทเป็น Android 7 Nougat

ผู้ใช้งาน Moto Z และ Moto G4 เตรียมยิ้มกริ่มกันได้เลย ภายหลัง Motorola ยืนยันเป็นมั่นเหมาะแล้วว่า ได้รับอัปเดท Android 7 Nougat ในช่วงต้นไตรมาส 4

ถึงกระนั้นก็มีข้อสังเกตอย่างหนึ่ง ก็คือ จวบจนถึงตอนนี้ก็ใกล้จะสิ้นเดือนกันยายนเข้าไปทุกขณะแล้ว ฝั่ง Motorola จะมีการอัปเดทได้ทันตามที่บอกไว้จริงหรือไม่

อย่างไรก็ตามทาง Motorola ยังไม่ได้ระบุถึงตระกูล Moto X ว่าจะมีแผนการอัปเดทเป็น Android 7 Nougat เมื่อใด

moto-z

Moto G4 Plus

ที่มา: Droid-Life