[ROM] CyanogenMod 9 Nighthly (Galaxy S II/Galaxy Tab 10.1/Transformer/Transformer Prime)

หลังจากทีม CyanogenMod ได้ปล่อย CyanogenMod 9 Nightly build รุ่นนำร่อง ซึ่งพัฒนามาจาก Android 4.0 Ice Cream Sandwich ออกมาให้ทดสอบกัน 3 รุ่น ล่าสุดทีมงานก็ได้ปล่อยมาเพิ่มขึ้นอีกครับ โดยรุ่นที่จะสนับสนุน CyanogenMod 9 Nightly Build เพิ่มขึ้นนั้นมีดังนี้

ใครที่ใช้รุ่นดังข้างต้น ก็คลิกเข้าไปดาวน์โหลด CyanogenMod 9 Nightly build กันมาใช้ได้เลยครับ

ที่มา CyanogenMod