กระทรวง ICT อาจกำลังเริ่มตรวจสอบลิงค์ของ Twitter อยู่ในขณะนี้ ?

วันนี้เมื่อทำการคลิกลิงค์จาก Social Network ชื่อดังอย่าง Twitter ที่มีการย่อลิงค์ t.co ก็พบว่ามีการ redirect ลิงค์ดังกล่าวไปที่เว็บไซต์ w3.mict.go.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือกระทรวง ICT

ตอนนี้ยังไม่มีคำชี้แจงออกมาจากทางกระทรวง ICT ว่ากำลังตรวจสอบลิงค์ของ Twitter อยู่หรือเปล่า

 

w3-mict