Microsoft ประกาศเข้าซื้อธุรกิจมือถือของ Nokia มูลค่า 2 แสนล้านบาท

มันเกิดขึ้นจริงแล้ว! Microsoft เข้าซื้อกิจการของ Nokia ในส่วนของธุรกิจโทรศัพท์และบริการเป็นจำนวนเงินทั้งสิน 5.44 พันล้านยูโร (ราวๆ 7.18 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และราวๆ 2แสนล้านบาทไทย)

โดยในสัญญาของการดีลกันครั้งนี้ระบุว่า Stephen Elop จะลาออกจาก CEO ของ Nokia และกลายมาเป็นรองประธานฝ่ายอุปกรณ์โทรศัพท์และบริการของ Microsoft ซึ่งดีลการเข้าซื้อกิจการของ Microsoft และ Nokia จะปิดในไตรมาสที่ 1 ของปี 2014

Nokia จะเป็นอย่างไรในอนาคต?

หลังการขายธุรกิจมือถือให้กับ Microsoft ไปทั้งหมดแล้ว Nokia ก็จะเหลือธุรกิจเล็กๆอื่นๆอย่างธุรกิจแพลตฟอร์ม HERE Maps, เครือข่าย, และ Nokia อาจจะไปโฟกัสในธุรกิจอื่นๆที่น่าสนใจก็ได้ในอนาคต

แต่ในตอนนี้ให้รู้ไว้เลยว่า Nokia ที่่เรารู้จักจะกลายเป็นของ Microsoft ไปแล้ว และจะไม่ได้เห็น Nokia Android แน่นอนแล้ว

 

ที่มา unwiredview