โครงการ Microsoft BizSpark™ ฉลองครบรอบ 3 ปีกับความสำเร็จ

 

ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น ฉลองครบรอบ 3 ปีการดำเนินโครงการ Microsoft BizSpark™ โดยได้เปิดตัวใน 100 ประเทศทั่วโลก มีบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์รายใหม่ที่เข้าร่วมและได้รับประโยชน์จากโครงการทั้งสิ้นกว่า 45,000 แห่งทั่วโลก โดยในประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 200 บริษัทและหนึ่งในนั้นคือบริษัทบิลค์ เอเชีย ที่ได้รับรางวัลด้านไอซีทีระดับเอเชียแปซิฟิค APICTA Awards 2011

จากความริเริ่มของไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น ในการส่งเสริมและสนับสนุนบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์รายใหม่ หรือ Startup ทั่วโลก ซึ่ง มักประสบปัญหาขาดแคลนเงินทุนในช่วงแรกของการก่อตั้ง ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จจนกลายเป็นบริษัทที่มีรากฐานมั่นคง ผ่านโครงการ Microsoft BizSpark™ โครงการนี้เปิดตัวไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551 ปัจจุบัน ได้ดำเนินการมาครบรอบ 3 ปีแล้ว โดยนอกจากมุ่งให้การสนับสนุนบริษัท Startup ด้วยสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ การสนับสนุนทางเทคนิค ช่องทางการตลาดและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปีแล้ว ยังมุ่งส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศในภาพรวมด้วย

นายพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 3 ปี บริษัท Startup ในไทยเข้าร่วมโครงการ Microsoft BizSpark™ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 200 ราย ซึ่งได้รับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ การให้คำแนะนำด้านเทคนิค จนปัจจุบัน บริษัทเหล่านั้นเติบโตเป็นบริษัทที่มีรากฐานที่แข็งแกร่ง หนึ่งในนั้นก็คือ บิลค์ เอเชีย ที่ก้าวสู่ระดับนานาชาติและเป็นที่ยอมรับจากรางวัล APICTA Awards 2011 ตอบโจทย์จุดมุ่งหมายของไมโครซอฟท์ในโครงการนี้ โดยไมโครซอฟท์จะยังคงเดินหน้าโครงการ Microsoft BizSpark™ ร่วมกับพันธมิตรในโครงการนี้ ได้แก่ ซอฟต์แวร์พาร์คและสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ในการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ We Make 70 Million Lives Better ของไมโครซอฟท์”

บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด หนึ่งในบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยที่เข้าร่วมโครงการ Microsoft BizSpark™ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ให้บริการซอฟต์แวร์บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร หรือ ERP สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก ในรูปแบบ free software-as-a-service หรือการใช้งานผ่านเว็บไซต์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จากโมเดลธุรกิจที่ไม่เหมือนใคร ในรูปแบบการให้บริการฟรี และหารายได้จากค่าโฆษณา บริษัทฯเข้าร่วมโครงการ Microsoft BizSpark™ เนื่องจากต้องการลดค่าใช้จ่ายการลงทุนด้านเทคโนโลยี บิลค์ เอเชียประสบความสำเร็จในการช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายเล็กเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและเอเชียแปซิฟิค จนได้รับรางวัล Asia Pacific ICT Awards 2011 หรือ APICTA Awards 2011

นายไผท ผดุงถิ่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด กล่าวว่า “การเข้าร่วมโครงการ Microsoft BizSpark™ นอกจากจะช่วยประหยัดงบประมาณการลงทุนด้านไอทีและได้ใช้เทคโนโลยีไมโครซอฟท์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังได้รับคำแนะนำจากไมโครซอฟท์อย่างใกล้ชิด อีกทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้กับบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์รายอื่นๆ ในโครงการและช่องทางธุรกิจใหม่ๆ ส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จกับการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างจากคู่แข่งในตลาด สำหรับแผนในอนาคต บริษัทฯ จะขยายธุรกิจสู่การให้บริการแบบคลาวด์ คอมพิวติ้งของไมโครซอฟท์ เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจอย่างเหมาะสม”

นอกเหนือจากบริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัดแล้ว บริษัท สปอตออน จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจซอฟต์แวร์ทางด้าน HCI (Human Computer Interaction) หรือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการ Microsoft BizSpark™ ก็ได้รับรางวัลดีเด่นด้านไอซีทีระดับประเทศ จากเวที Thailand ICT Awards 2011 หรือ TICTA Awards 2011 อีกด้วย

บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์รายใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Microsoft BizSpark™ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อได้ที่ http://www.microsoft.com/thailand/bizspark โดยบริษัทที่เข้าร่วมโครงการในประเทศไทยจะได้รับสิทธิ์ประโยชน์เพิ่มเติม คือคำแนะนำและการฝึกอบรมจากไมโครซอฟท์ อีกทั้งสามารถทดสอบแนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ Proof of concept ผ่านศูนย์พัฒนานวัตกรรมซอฟต์แวร์ไทย หรือ Microsoft Innovation Center ซึ่งตั้งอยู่ ณ อาคารสาธรธานี