Lionesses of Siam ร่วมบริจาคเงินเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้พิการ

LOS500x500.jpg

กรุงเทพมหานครฯ, ประเทศไทย วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 – สมาคมไลออนเนสแห่งสยาม (The Lionesses of Siam หรือ LOS) สมาคมเครือข่ายผู้ประกอบการสตรี จ.กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จ.นครนายก ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (The Christian Foundation for the Blind in Thailand หรือ CFBT) ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงผลกำไรเพื่อช่วยเหลือให้เกิดการจ้างงานแก่กลุ่มผู้พิการทางสายตาอย่างไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งเพศสภาพ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมชมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในศูนย์ฯและพบปะทักทายกับกลุ่มผู้พิการ ทีมสมาชิกประกอบไปด้วย คุณ Akanksha Metha-Shah, คุณ Naravadee Chawla, คุณ Natalie Lorence, คุณ Diane Alvarez และคุณสุจิตรา ศิริอมรทรัพย์ ประธานสมาคมไลออนเนสแห่งสยามพร้อมมอบเงินบริจาคจำนวน 8,000 บาท พร้อมอาหารกลางวันและของใช้ที่จำเป็นแก่กลุ่มผู้พิการฯเนื่องในวันสตรีสากลที่ผ่านมา

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2521 โดยครู ดร.ประหยัด ภูหนองโอง (ครูผู้พิการทางสายตา) ทำการเปิดการเรียนการสอนแก่เด็กผู้พิการทางสายตา จำนวน 13 คน ให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต จนอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติ โดยในปี พ.ศ. 2552 มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เปิดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จ.นครนายก โดยได้รับเกียรติจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานทรงเปิดดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ปัจจุบันมีผู้เข้ารับบริการในศูนย์ฯทั้งหมด 80 คน อายุระหว่าง 18-50 ปี โดยมีค่าใช้จ่ายในการดูแลถึง 800,000 บาทต่อเดือน

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขานครนายก เลขที่บัญชี 211-0-17017-4 ผู้ใจบุญสามารถร่วมบริจาคและกรุณาส่งสลิปการโอน พร้อมชื่อและที่อยู่มาที่ไลน์ไอดี 0843623860 เพื่อหักลดหย่อนภาษี

ภาพจากซ้ายไปขวา: คุณ Diana Alvarez, เจ้าของบริษัท Mia Candles TH, คุณ Natalie Lorence, เจ้าของบริษัท Fame Lights Productions, คุณสุจิตรา ศิริอมรทรัพย์, ประธานสมาคมไลออนเนสแห่งสยามและนักวางแผนการเงินอิสระ, คุณกาญจนา พรหมแก้ว, ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จ.นครนายก, คุณ Akanksha Mehta-Shah, หุ้นส่วนบริษัท Living Star Diamonds และคุณ Naravadee Chawla, เจ้าของบริษัท สบาย สบาย ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

สำหรับสื่อมวลชนสามารถติดต่อได้ที่

คุณสุจิตรา (ริมิ) ศิริอมรทรัพย์
สมาคมไลออนเนสแห่งสยาม (The Lionesses of Siam)
อีเมล์: rimi@rimiwealth.com
มือถือ: +66 81 837 3719

คุณกาญจนา พรมแก้ว
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จ.นครนายก
อีเมล์: cfbt_ny@hotmail.com
โทร: 037-381-552, 084-362-3860
ไลน์ ไอดี: 0843623860

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Brandnow.asia

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง