Home Tech News iOS

Line สำหรับ iPhone อัพเดทเพิ่มฟีเจอร์ Home และ Timeline แล้ว

Photo Aug 13 13 44 52 - Line สำหรับ iPhone อัพเดทเพิ่มฟีเจอร์ Home และ Timeline แล้วPhoto Aug 13 13 47 17 - Line สำหรับ iPhone อัพเดทเพิ่มฟีเจอร์ Home และ Timeline แล้วPhoto Aug 13 13 48 01 - Line สำหรับ iPhone อัพเดทเพิ่มฟีเจอร์ Home และ Timeline แล้ว

ก่อนหน้านี้ Line สำหรับ Android อัพเดท เป็นเวอร์ชั่น 3.0 มีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ 2 ตัวด้วยกัน อันได้แก่ Home และ Timeline ทำให้ผู้ใช้งานสามารถพูดคุยกับเพื่อนได้ง่ายขึ้น ทำให้ Line เป็นมากกว่าแอพฯ ส่งข้อความผ่านทางมือถือ ที่มาพร้อมกับการให้บริการ Social Netwoking ของตัวเอง

ล่าสุด Line สำหรับ iPhone ก็อัพเดทเป็นเวอร์ชั่น 3.0 แล้วเช่นกัน โดยเพิ่มฟีเจอร์ Home และ Timeline เหมือนกับใน Android แล้ว สามารถอัพเดทกันได้ ส่วนฟีเจอร์มีอะไรบ้าง สามารถเข้าดูได้ที่บทความ Line สำหรับแอนดรอยด์อัพเดทเพิ่มฟีเจอร์ Home และ Timeline พูดคุยกับเพื่อนได้ง่ายขึ้น