LINE แจกสติ๊กเกอร์ฟรี 2 ลาย จาก 2 officail account ในไทย โหลดได้แล้ววันนี้

2012-11-27 12.40.19

วันนี้ LINE แจกสติ๊กเกอร์ลายใหม่สองแบบด้วยกัน จาก 2 officail account ของประเทศไทย ได้แก่ Amazing Thailand และ Mogu Mogu ทั้งสองแบบสามารถใช้งานได้นาน 90 วัน วิธีการโหลดง่ายๆ เพียงแค่เราเข้าไปเพิ่ม officail account ของ Amazing Thailand และ Mogu Mogu เป็นเพื่อน เพียงเท่านี้ก็สามารถโหลดสิต๊กเกอร์ทั้งสองแบบมาใช้งานได้แล้ว

2012-11-27 12.41.452012-11-27 12.41.10