เกมที่มีระบบเติมเงินเข้าข่ายเป็นเกมการพนัน – สภาทนายความ

หลังจากเกิดกรณีที่เป็นข่าวครึกโครมในเรื่องที่เด็กเล่นเกม CookieRun และมีการเรียกเก็บเงินจากการซื้อไอเท็มในเกมผ่านทาง in-app purchase ของบริการ carrier billing จาก AIS ถึงหลักแสนบาท ตอนนี้ก็มีแถลงการณ์ของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ถึงเรื่องของเกมออนไลน์ มีทั้งหมด 5 ข้อ ดังนี้ครับ

1. การเล่นเกมออนไลน์ทุกชนิดที่มีการเรียกเก็บเงิน ทั้งจากบัตรเครดิต หรือระบบที่เรียกเก็บเงินภายหลัง หรือระบบเติมเงิน ถือว่ามีความใกล้เคียงกับการจ่ายเงินเล่นตู้เกมไฟฟ้า และอาจเข้าข่ายเป็นเกมการพนันได้ เพราะสำหรับเด็กและเยาวชนจะส่งผลกระทบรุนแรงมากต่อสังคมครอบครัว เพราะอาจจะเล่นที่ใดเวลาไหนก็ได้ ทั้งที่อาจไม่รู้ตัวเลยว่าจะต้องเสียเงินเป็นจำนวนมาก

2. หากเป็นเกมที่เข้าข่ายการพนันตามข้อ 1 ผู้ที่จัดให้มีการเล่นเกมทั้งในและนอกประเทศจะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันต่อการกระทำผิดกฎหมายของราชอาณาจักรไทยรวมตลอดถึงผู้ที่สมรู้ร่วมคิดเรียกเก็บเงินแทนผู้เล่นเกมที่มีค่าใช้จ่ายออนไลน์ด้วย เพราะผู้ที่ให้บริการดังกล่าวก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นหรือค่าบริการหักจากการเรียกเก็บเงินของบริษัทผู้เป็นเจ้าของเกม

3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและให้ได้ความจริงในเรื่องการเสียและได้ประโยชน์ตอบแทนว่ามีหรือไม่จากเกมออนไลน์ที่มีอยู่ดาษดื่นในขณะนี้ หากพบว่ามีก็ต้องตั้งข้อกล่าวหาผู้ที่กระทำความผิดตามกฎหมายโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างของการเอาเปรียบสังคม เอาเปรียบเด็กและเยาวชน รวมทั้งบิดามารดาซึ่งอาจไม่มีโอกาสที่จะดูแลลูกหลานของตนอย่างเต็มที่ตลอดเวลา

4. บริษัทผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตในประเทศที่ทำหน้าที่เรียกเก็บเงินค่าเล่นเกมแทนบริษัทผู้เป็นเจ้าของเกมที่อยู่ในต่างประเทศ โดยรวมอยู่ในใบเรียกเก็บเงินค่าใช้โทรศัพท์นั้นเป็นบุคคลผู้รับอนุญาตเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศโดยชอบด้วยกฎหมายและจะต้องได้รับใบอนุญาตให้ทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือโอนเงินตราตามกฎหมายหรือไม่อย่างไร ควรที่เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราจะต้องเร่งตรวจสอบ

5. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ควรที่จะต้องดูแลและมีมาตรการกำหนดให้ผู้ให้บริการทางธุรกิจโทรคมนาคมที่ถือสัมปทานหรือรับอนุญาตจำกัดการขยายให้บริการเกมออนไลน์เกมอื่นๆ ที่จะเป็นอันตรายต่อประเทศชาติโดยเฉพาะแก่เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ ให้นำพระราชบัญญัติเรื่องการคุ้มครองเด็กและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมาใช้ประกอบกับการออกข้อบังคับกฎเกณฑ์กับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตหรือรับสัมปทานให้บริการโทรคมนาคมดังกล่าวอย่างเข้มงวด

สรุปสั้นๆง่ายๆว่า เกมออนไลน์ทุกเกมที่เติมเงินจะบนคอมพิวเตอร์หรือบนมือถือ ก็เข้าข่าย 5 ข้อนี้ทั้งนั้นเลย

 

0

 

 

source ไทยรัฐ