iTrueMart ลดราคา Asus Zenpower 9600 mAh เหลือ 299 บาท

iTrueMart จัดโปรโมชั่นลดราคา Asus Zenpower 9600 mAh สีทองจากเดิมที่ขายอยู่ที่ราคา 690 บาท ลดราคา 56% เหลือเพียงแค่ 299 บาทเท่านั้น (สินค้ารับประกัน 6 เดือน นับจากวันซื้อที่ระบุบนใบเสร็จรับเงิน)

Asus Zenpower ที่ขาย iTrueMart ขายเป็นคนละตัวกับที่ทางเว็บเราเคยรีวิวไป ตัวนั้นเป็น ZenPower 10,050 mAh ซึ่งขายผ่าน Lazada อเท่านั้น ราคา 839 บาท

สนใจเข้าดูรายละเอียดได้ที่ iTrueMart

1