ITD เปิดงานเสวนาวิชาการ 1 เดือน RCEP เดินหน้าธุรกิจปี 2022

นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD เปิดงานเสวนาวิชาการหัวข้อเรื่อง “1 เดือน RCEP เดินหน้าธุรกิจปี 2022” และ Open House การฝึกอบรมหลักสูตร ทางลัดในการเจาะตลาด RCEP (RCEP Marketer) รุ่นที่ 1 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ในการสร้างโอกาสความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาค สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 216 1894-7 ต่อ 222 และ 223 หรือทางเว็บไซต์ www.itd.or.th

ITD.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: ธนพร สุขมี

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง