IT SPU! เพิ่มศักยภาพคนไอที อบรมออนไลน์ โครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่ IOT #3 “Iot Platform & Iot solution with sigfox”

(19 พ.ย.64) อีกครั้งกับการเรียนรู้ เพื่อ UPSKILL RESKILL เพิ่มศักยภาพคนไอที สำหรับการอบรม Online ผ่าน ZOOM! จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับโครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่ออุตสาหกรรม 4.0 (Non-Degree) IOT #3
โดยในช่วงเช้า เรียนรู้การวิเคราะห์ทิศทางของ IoT ในอนาคต กับวิทยากรคุณภาพ ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้วยการเริ่มจากลงลึกเรื่อง IoT Platforms ที่ครอบคุมทุก Area ตั้งแต่ Platform ในการพัฒนาอุปกรณ์ จนถึง Platform ที่พัฒนาถึงขั้นการนำเสนอผ่าน Dashboard ซึ่งเป็นจุดตายของผู้พัฒนาทางด้าน IoT ในปัจจุบัน… แนะนำการต่อยอด มุ่งเน้นไปที่ Wisdom Platform (AI/ML) ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากในโลกของ IoT ในอนาคตอย่างแน่นอน ชี้แนะวิธีการเลือก IoT Commercial Platforms ในมุมมองและแง่มุมต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับปริมาณการใช้งาน… ทั้งหมดนี้ มาจากประสบการณ์จริงล้วนๆ ในงานด้าน IoT มาอย่างยาวนาน… สรุปได้เลยว่า “พูดตรง โดนใจ ได้ประเด็น”
และต่อด้วยช่วงบ่าย กับ 2 วิทยากรคุณภาพ คุณประสิทธิ์ งามสิงห์ Country Solution Director Things on Net Co., Ltd. และ คุณณัฎฐ์ มาเจริญ Technical Director Things on Net Co., Ltd. มารู้จักเครือข่าย Sigfox เครือข่ายชั้นนำระดับโลก สำหรับอุปกรณ์ IoT ผ่านย่านความถี่ที่ครอบคลุมพื้นที่ในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นจุดเด่นในเครือข่ายนี้นั้นเอง เหมาะกับ Movable Devices มีการใช้ทางด้าน Logistic อย่างกว้างขวางและแพร่หลาย… งานนี้มีโชว์ตัวอย่างแบบ Realtime พร้อมชี้ให้เห็นการป้องกันสัญญาณรบกวนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมข้อมูลทางเทคนิคเชิงลึกในแง่ของสัญญาณ ระบบที่รองรับการทำงานเบื้องหลัง Sigfox Cloud วิธีการดึงข้อมูลผ่าน API ที่เตรียมไว้ให้ใช้งาน… ยกตัวอย่างการนำไปใช้งานจริงของผู้เข้าอบรมในรุ่นที่แล้ว (ฟาร์มใส่เดือน และ เหมืองแร่) และอีกหลากหลายเรื่องด้วยกัน… มีผู้เข้าอบรมสนใจและสอบถามข้อมูลต่างๆ มากมายยาวไปงานนี้…

-0.jpg 800-1.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง