IT SPU ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร DGA206 “หลักการกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ”

#TDGAxSPU หลักสูตรแรกที่เปิดรับสมัคร…มาแล้วจ้าาา!!
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญทุกท่านสมัครเข้าร่วมการอบรม
หลักสูตร DGA206 “หลักการกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ”
(The Principle of PDPA for Government Executives)
วิทยากรโดย อาจารย์นนทวัตต์ สาระมาน
นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT/กรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษกิจและสังคม
รุ่นที่ 1: 23-24 เมษายน 2565
รุ่นที่ 2: 6-7 สิงหาคม 2565
รายละเอียดหลักสูตร DGA206 https://bit.ly/3J8heWk
สมัครและลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/SPU-DGA206_Register
รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/ITSPUTDGACourse

800-ไอที.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง