iPod touch (Gen 4) ปรับราคาลงแล้ว รุ่น 8GB เหลือ 5,900 บาท

ร้าน BananaIT ได้ประกาศปรับราคาของ iPod touch (Gen 4) ลงแล้วทุกรุ่น น่าจะเป็นการปรับราคารอ iPod Touch ตัวใหม่ที่พึ่งเปิดตัวไป ซึ่งกำลังจะวางขายในเร็วๆ นี้

  • iPod touch (Gen 4) ความจุ 8GB 5,900 บาท (ราคาเดิม 6,500)
  • iPod touch (Gen 4) ความจุ 32GB 8,500 บาท (ราคาเดิม 9,900)
  • iPod touch (Gen 4) ความจุ 64GB 10,900 บาท (ราคาเดิม 12,900)

2012-ipodtouch4-gallery1-zoom