iPhone 7 , iPhone 7 Plus ผ่านการรับรองจาก กสทช. แล้ว

ยังไม่ทราบวันขายอย่างเป็นทางการของ iPhone 7 และ iPhone 7 Plus ในประเทศไทย ซึ่งตอนนี้ Apple ขาย iPhone 7 และ iPhone 7 Plus ในประเทศกลุ่มแรก (Tier 1) ในวันที่ 16 กันยายน และกลุ่มที่สอง (Tier 2) ในวันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา และกำลังจะวางจำหน่ายในประเทศอินเดียในวันที่ 7 ตุลาคม

ส่วนของประเทศไทยนั้น ตอนนี้กสทช.ได้ตรวจสอบ iPhone 7 และ iPhone 7 Plus จาก Apple เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการรับรองจาก กสทช. เรียบร้อย เหลือแค่เพียงวันวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการจาก Apple เท่านั้นที่ตอนนี้เรายังไม่ทราบ

iphone-7-nbtc

ก็ต้องรอกันต่อไปว่า Apple จะวางจำหน่าย iPhone 7 และ iPhone 7 Plus ในประเทศไทยในวันไหนกันแน่

ปล. ปีนี้ไม่มีหน่วยงานใดออกมาทวีตข้อความผ่านทาง Twitter แจ้งเรื่องการรับรอง iPhone 7 หรือ iPhone 7 Plus

iphone-7-mobiledista

via กสทช.