แฮกเกอร์ของ iOS เผย iPad 3 (iPad HD) จะมีแรม 1GB

Chronic แฮกเกอร์ชื่อดังไปได้เครื่องต้นแบบของ iPad 3 ที่เคยเป็นข่าวเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อเขาทำการ debug เครื่องต้นแบบ iPad 3 นี้ และคำนวณผลออกมาก็พบว่า iPad 3 นั้นจะมีแรม 1GB ดังนี้

244,276 (pages) x 4,096 bytes
(size of a page) = 1,000,554,496
bytes = 1GB (rounded)

ซึ่งถ้า iPad 3 ที่จะเปิดตัวในคืนนี้นั้นมีแรมสูงถึง 1GB จริง ก็จะมีมากกว่า iPad 2 ถึง 2 เท่า เพราะ iPad 2 มีแรมแค่ 512MB เท่านั้น ส่วน iPad 1 นั้นมีแรมแค่ 256MB เท่านั้น

Via Intomobile