[PR] RIM มุ่งมั่นสนับสนุนชุมชนนักพัฒนาแอพพลิเคชั่น BlackBerry 10

ริม กล่าวถึงชุมชนนักพัฒนาแอพพลิเคชั่น ว่าถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยผลักดันความสำเร็จของริมอย่างเสมอมา และในการยกระดับความสัมพันธ์ให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น ริม มีความยินดีที่จะเปิดเผยรายละเอียดด้านความมุ่งมั่นในการสนับสนุนนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับแพลตฟอร์มแบล็คเบอร์รี่ 10 ผ่านสองช่องทางใหม่ คือ โปรแกรม Built for BlackBerryและ การมอบเงินสนับสนุนมูลค่า 10,000 เหรียญสหรัฐฯ สำหรับนักพัฒนา

โปรแกรมทั้งสองเกิดขึ้น เพื่อสนับสนุนผลงานคุณภาพและการสร้างสรรค์อย่างชาญฉลาด โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้นักพัฒนาผลิตแอพพลิเคชั่นที่ดีที่สุดเพื่อใช้บนแพลตฟอร์มแบล็คเบอร์รี่ 10

โปรแกรม Built for BlackBerry

โปรแกรม Built for BlackBerry มีกำหนดเริ่มขึ้นในเดือนกันยายนนี้ โดยนักพัฒนาสามารถส่งแอพพลิเคชั่นสำหรับแบล็คเบอร์รี่ 10 ให้บุคคลทั่วไปสามารถรีวิวได้ ไม่ว่าจะเป็นแอพพลิเคชั่นเชิงธุรกิจ ไลฟ์สไตล์ หรือ เกมส์ นักพัฒนาจะสามารถส่งแอพพลิเคชั่นรูปแบบ BlackBerry® 10 WebWorks™ หรือ BlackBerry® 10 Native ไปยังโปรแกรม Built for BlackBerry และเมื่อแอพพลิเคชั่นนั้นผ่านการรีวิวแล้ว ก็จะได้รับสัญลักษณ์ “Built for BlackBerry” เป็นเครื่องยืนยันคุณภาพ

สัญลักษณ์ “Built for BlackBerry” นี้ จะทำให้ผู้ใช้ตระหนักถึงมาตรฐานการประเมินคุณภาพของแอพพลิเคชั่นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแอพพลิเคชั่นเหล่านั้นได้ผ่านการตรวจสอบและตรงตามมาตรฐานของริม ในแง่ของคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน

นักพัฒนาจะสามารถนำสัญลักษณ์ “Built for BlackBerry” ไปแสดงบนเว็บไซต์, บนหน้าแรกของ BlackBerry App World หรือพื้นที่ใดก็ตามที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้มาดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของตนเอง ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่นักพัฒนามืออาชีพจะสามารถสร้างความโดดเด่นให้กับแอพพลิเคชั่นของตนเอง บน BlackBerry App World ได้ โดยในขณะนี้ โปรแกรมดังกล่าวยังไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 

การมอบเงินสนับสนุนมูลค่า 10,000 เหรียญสหรัฐฯ สำหรับนักพัฒนา (หรือประมาณ 310,000 บาท)

ริม มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าแอพพลิเคชั่นที่ได้รับการรับรองคุณภาพผ่านทางโปรแกรม Built for BlackBerry จะเป็นแอพพลิเคชั่นที่ประสบความสำเร็จและได้รับความนิยม จึงยินดีมอบเงินสนับสนุน 10,000 เหรียญสหรัฐฯ สำหรับนักพัฒนา ผู้ซึ่งพัฒนาแอพพลิเคชั่นเหล่านั้น

แอพพลิเคชั่นที่ได้รับสัญลักษณ์ “Built for BlackBerry” และมีการส่งมายังริม ก่อนการเปิดตัว

แบล็คเบอร์รี่ 10 จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มอีก 10,000 เหรียญสหรัฐฯ

ภายในระยะเวลา 1 ปีหลังจากการเปิดตัวแบล็คเบอร์รี่ 10 หากแอพพลิเคชั่นใดสามารถทำรายได้อย่างน้อยสุด 1,000 เหรียญสหรัฐฯ และไม่เกิน 10,000 เหรียญสหรัฐฯ ริม จะจ่ายเงินให้แก่นักพัฒนาในส่วนต่างระหว่างรายได้ที่ได้รับกับ 10,000 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งนักพัฒนาจะมีโอกาสได้รับสิทธิ์นี้เพียงครั้งเดียว แต่ในกรณีที่แอพพลิเคชั่นใดทำรายได้น้อยกว่า 1,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือมากกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐฯ แอพพลิเคชั่นนั้นจะไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสองโปรแกรมดังกล่าว สามารถไปที่ เว็บไซต์สำหรับนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นแบล็คเบอร์รี่