Intel โชว์ระบบชาร์จไฟไร้สาย ระหว่าง Ultrabook กับมือถือ

Intel โชว์การชาร์จไฟไร้สาย (wireless charging system) โดยใช้ Intel Ultrabook (Acer Aspire) กับ Samsung Fascinate (Galaxy S เวอร์ชั่นขายในอเมริกา)

โดยตัว Ultrabook จะมีตัว wireless charger อยู่บริเวณด้านขวาของเครื่อง และจะชาร์จไฟได้ต่อเมื่อมือถือมีตัวรับ wireless charger เหมือนกัน ซึ่งดูจากวีดีโอคลิปแล้วทั้ง Ultrabook และมือถือจำเป็นที่จะต้องแตะกันอยู่ขณะชาร์จไฟ ถ้าแยกเครื่องออกจากกันจะไม่สามารถชาร์จไฟได้

ดูแล้วพกสาย microUSB ไว้สักเส้น น่าจะง่ายกว่านะเนี่ย – –

 

via The Verge