หน้าแรก Infographic

[Infographic] ใครบ้างที่ใช้ Google+

Google_Plus_Users_Infographic

Sources: http://churchm.ag/who-is-using-google/