Infineon และมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกันจัดตั้ง ฐานพัฒนานวัตกรรมใหม่ ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)

infin.jpeg

ชลบุรี ประเทศไทย – Media OutReach – 30 มีนาคม 2566 – วันนี้ Infineon ประกาศเปิดตัว Burapha University Infineon Innovation Launchpad (BIIL) หรือ ฐานพัฒนานวัตกรรมใหม่ ภายใต้ความตกลงความร่วมมือระหว่าง Infineon และมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคาร EAST Park เพื่อหล่อเลี้ยงระบบนิเวศทางธุรกิจของสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย

โครงการจัดตั้งฐานพัฒนานวัตกรรมใหม่ ได้รับการสนับสนุนจากทั้ง อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก (EAST Park) ของมหาวิทยาลัยบูรพา และ Bangsaen Design House (BDH) ซึ่งโครงการจัดตั้งฐานพัฒนานวัตกรรมใหม่ ในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย จะเอื้อต่อความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างพนักงานของ Infineon นักวิจัย นักศึกษา และสตาร์ทอัพ เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี IoT ในอนาคต ในด้านสำคัญๆ เช่น การดูแลสุขภาพ เมืองอัจฉริยะ การทำการเกษตรขั้นสูง การแพทย์ และการผลิต

“Infineon มุ่งเน้นการพัฒนาโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ช่วยให้ใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีประสิทธิภาพ การเคลื่อนย้ายที่สะอาดและปลอดภัย (clean and safe mobility) และ IoT ที่ชาญฉลาดและปลอดภัย ด้วยความตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีชื่อเสียงชั้นนำทางด้าน Holistic IoT และ แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ (AI Platform) โดยเฉพาะด้านแอพพลิเคชั่นเพื่อการดูแลสุขภาพ และเมืองอัจฉริยะ มากกว่า 8 ปี เราจะดำเนินโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมระบบนิเวศในท้องถิ่น รวมถึงการฝึกอบรมทางวิชาการในหัวข้อ IoT ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม มร. ฟรานซิส ฟู รองประธานและหัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผลิตภัณฑ์ระบบพลังงานและเซนเซอร์ (Power and Sensor Systems) บริษัท Infineon Technologies Asia Pacfic Pte Ltd. กล่าว

นอกจากการฝึกอบรมนิสิตนักศึกษาแล้ว BIIL ยังนำเสนอการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์และแอพพลิเคชั่นการใช้งานสำหรับวิศวกรโดยเฉพาะจากสตาร์ทอัพและวิสาหกิจขนาดกลางที่มีขนาดเล็ก ด้วยการใช้แนวทางที่มุ่งเน้นแอปพลิเคชัน สตาร์ทอัพสามารถได้รับประโยชน์จากความสามารถด้านนวัตกรรม IoT ของมหาวิทยาลัยบูรพา และความเชี่ยวชาญด้านชิ้นส่วนประกอบและระบบของ Infineon ได้ ณ โครงการฐานพัฒนานวัตกรรมใหม่ (Launchpad) เพื่อต่อยอดโครงการ

นอกจากโครงการ BIIL ซึ่งทำหน้าที่เป็นเสมือนฐานที่นำไปสู่การกำหนดและพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถใหม่ๆแล้ว บริษัทลูกคือ Infineon Technologies (Thailand) ยังเสนอการฝึกงานเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติและประสบการณ์การทำงานจริงเพื่อเติมเต็มสิ่งที่ได้เรียนรู้จากตำราเรียนอีกด้วย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education)

เกี่ยวกับอินฟิเนียน
Infineon Technologies AG เป็นผู้นำเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลกในด้านระบบไฟฟ้าและ IoT Infineon ขับเคลื่อนการลดคาร์บอน และการเปลี่ยนแปลงไปสู่เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นของบริษัทฯ บริษัทฯมีพนักงานประมาณ 56,200 คนทั่วโลก และสร้างรายได้ประมาณ 14.2 พันล้านยูโรในปีงบประมาณ 2565 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน) Infineon จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ต (ชื่อย่อหุ้น: IFX) และในสหรัฐอเมริกา จดทะเบียนในตลาด OTCQX International สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ (ชื่อย่อหุ้น: IFNNY)

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.infineon.com

ติดตามเรา:
Twitter: https://twitter.com/Infineon
Facebook: https://www.facebook.com/Infineon
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/infineon-technologies/

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Media OutReach

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง