ปลัดไอซีทีหนุนสร้างอินเทอร์เน็ตดิจิตอลเกตเวย์แห่งชาติ

file_1365408781

ปลัดไอซีทีเสนอโครงการสำหรับงบประมาณปี 58 ชงนโยบายสมาร์ทไทยแลนด์ ควงโปรเจ็คใหม่อินเทอร์เน็ตดิจิตอลเกตเวย์แห่งชาติตามมติคสช.

นายสุรชัย ศรีสารคาม  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ระบุว่า กระทรวงไอซีทีเตรียมเสนอแผนสำหรับการของบประมาณปี 2558 ต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คาดว่า 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าจะทราบผล

หลักใหญ่ใจความของโครงการที่ไอซีทีจะของบสำหรับงบประมาณปี 2558 นี้ จะมีโครงการสมาร์ทไทยแลนด์ (Smart Thailand) ซึ่งต่อยอดจากนโยบายรัฐบาลชุดก่อน เพื่อยกประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานไอทีในประเทศ

โครงการต่อมาเป็นโครงการที่มีชื่อว่าอินเทอร์เน็ตดิจิตอลเกตเวย์แห่งชาติ (National Digital Internet Gateway) ที่มาจากแนวความคิดของคสช. ที่จะให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) เข้ามาเชื่อมต่อกับทีโอที และกสท รวมทางออกอินเทอร์เน็ตของไทยไว้ในจุดเดียวกัน เพื่อง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการบล็อกเว็บไซต์ และป้องกันการก่อการร้ายทางโลกไซเบอร์ ไปจนถึงการหวังลดรายจ่ายการเช่ากับต่างประเทศ โดยจะมีไอซีทีเป็นผู้กำกับดูแลเกตเวย์

อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายละเอียดถึงรูปแบบการทำอินเทอร์เน็ตดิจิตอลเกตเวย์แห่งชาติของปลัดไอซีทีว่าจะออกมาเป็นแบบใด เบื้องต้นจะเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมในอีก 1-2 เดือนข้างหน้า

ที่มา: ประชาชาติ ผ่าน Blognone