กระทรวง ICT จับมือ กลุ่ม TrueMove H เปิดให้บริการ ICT Free WiFi by TRUE 15 ชั่วโมงต่อเดือน

กระทรวงไอซีที ผนึกความร่วมมือกับ กลุ่มทรู
เปิดให้บริการ “ICT Free WiFi by TRUE” 15 ชั่วโมงต่อเดือน
ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทย พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก

ICT Free wifi by True 2

กระทรวงไอซีที โดย นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายไชยยันต์ พึ่งเกียรติ-ไพโรจน์ ปลัดกระทรวงไอซีที ร่วมกับ กลุ่มทรู โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และนายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจโมบายล์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

ประกาศความร่วมมือเปิดให้บริการ “ICT Free WiFi by TRUE” มอบโอกาสในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้กับคนไทยทั้งประเทศ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงของ WiFi by TrueMove H ความเร็วสูงสุด 2 Mbps กว่า 50,000 จุด ทั่วประเทศ ใช้ได้ทุกที่ที่มีสัญลักษณ์ ICT Free WiFi by TrueMove H ใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายนาน 30 นาทีต่อวัน รวม 15 ชั่วโมงต่อเดือน ชาวไทยทุกคนสามารถลงทะเบียนได้ง่ายๆเพียงเลือกเครือข่าย ICT Free WiFi by TRUE เพื่อรับ username และ password เพื่อใช้งานได้ทันทีและสามารถลงทะเบียนใหม่เพื่อต่ออายุการใช้งานได้ทุกๆ 3 เดือน

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า “โครงการ ICT Free WiFi จัดขึ้นภายใต้นโยบาย SMART THAILAND ซึ่งเป็นความตั้งใจจริงของรัฐบาลที่จะมอบชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับประชาชนโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวไทยทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตอย่างเท่าเทียมกัน และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งในวันนี้โครงการ ICT Free WiFi ที่กระทรวงไอซีทีสร้างสรรค์ขึ้นตามแนวคิดที่ว่า “สังคมฉลาด อนาคตชาติก้าวไกล ด้วย ICT Free WiFi” จะมีความพร้อมและเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยความร่วมมือของกลุ่มทรู ซึ่งเป็นผู้นำบริการเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi ที่มีจุดเด่นทั้งในด้านพื้นที่ให้บริการ และมีการพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความร่วมมือให้บริการ ICT Free WiFi by TRUE ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ให้กับชาวไทยเป็นอย่างมาก ทั้งยัง ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในประเทศ ยกระดับการศึกษาและส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ด้วยตนเองแม้อยู่นอกห้องเรียน ส่งเสริมการลดการใช้พลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนนโยบายการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ตลอดจนช่วยเพิ่มอันดับของประเทศไทยในการจัดอันดับความพร้อมด้าน ICT ทั้งในภูมิภาคและระดับโลก เตรียมความพร้อมก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2015 ท้ายนี้ ขอขอบคุณกลุ่มทรูที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการของกระทรวงไอซีทีเป็นอย่างดีเสมอมา”

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “กลุ่มทรู ขอชื่นชมในวิสัยทัศน์ของกระทรวงไอซีทีภายใต้การนำของรัฐบาล ที่เล็งเห็นและให้ความสำคัญในการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแก่ประชาชนชาวไทยอย่างทั่วถึง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ อินเทอร์เน็ตเป็นหนึ่งปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญยิ่งที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศมีความก้าวหน้าและเติบโตอย่างมีศักยภาพ กลุ่มทรู รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการ ICT Free WiFi เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านเครือข่าย WiFi by TrueMove H ซึ่งมั่นใจว่าจะสร้างประโยชน์ และมอบคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในทุกๆ ด้านให้กับคนไทยอย่างแน่นอน”

ทั้งนี้ ด้วยความพร้อมของกลุ่มทรูทั้งทางด้านการให้บริการ และศักยภาพของโครงข่ายที่มีคุณภาพ และครอบคลุมมากที่สุดในประเทศ จึงสามารถให้บริการ ICT Free WiFi by TRUE โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านฮอตสปอต WiFi by TrueMove H จำนวน 50,000 จุดทั่วประเทศ ด้วยความเร็วสูงสุดถึง 2 Mbos ยิ่งไปกว่านั้น ทรูมูฟ เอชได้สร้าง SSID ชื่อ ICT Free WiFi by TRUE เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจเข้าใช้บริการได้ทันที โดยสามารถลงทะเบียนรับ username และ password เมื่อเลือกโครงข่าย ICT WiFi by TRUE เพื่อใช้งานได้วันละ 30 นาที รวม 15 ชั่วโมงต่อเดือน และสามารถลงทะเบียนใหม่เพื่อต่ออายุการใช้งานได้ทุกๆ 3 เดือน และใช้งานได้ทุกที่ที่มีสัญลักษณ์clip_image002