HuaChiew Happy Healthy Family Day 85 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว

120085thhuachiew.jpg

จากวันนั้น.. ถึงวันนี้ เป็นเวลา 85 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ให้การรักษาพยาบาลด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา รักษาโรคยาก โรคซับซ้อน พร้อมด้วยเครื่องมือตรวจวินิจฉัยที่ทันสมัย เพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย โดยการเปิดศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ได้แก่ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์หลอดเลือดสมอง ศูนย์ศัลยกรรม ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์จักษุ ศูนย์แม่และเด็ก ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ ศูนย์ส่องกล้องทางอายุรกรรม ศูนย์ไตเทียมระบบมาตรฐาน

โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอเชิญร่วมกิจกรรม HuaChiew Happy Healthy Family Day พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคจอประสาทตาและต้อกระจก” โดยวิทยากรจาก ทีมแพทย์ผู้ชำนาญการจากศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์หลอดเลือดสมอง และศูนย์จักษุ

ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 พร้อมรับ 3 สิทธิพิเศษภายในงาน (เฉพาะผู้ลงทะเบียนจอง และเข้าร่วมฟังเสวนา : รับจำนวนเพียง 100 ท่าน เท่านั้น) สามารถลงทะเบียน ผ่าน https://bit.ly/41YGp70 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: รพ.หัวเฉียว

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง