หลักสูตร “การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) เพื่อการบริหารสู่องค์กรดิจิทัล”

*เหลือเวลารับสมัครอีก 3 วันเท่านั้น*
เลื่อนไปจัดอบรมในเดือนมีนาคม ณ โรงแรมรอยัลปริ้นส์เซสหลานหลวง

Data Governance มีความสำคัญกับตัวคุณและองค์กรคุณอย่างไร? และจะดีมากแค่ไหนถ้า e-Service ขององค์กรคุณมีความพร้อม มากกว่าหน่วยงานอื่นๆ

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. กำลังเปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม จำนวน 2 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตร “การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) เพื่อการบริหารสู่องค์กรดิจิทัล”
ดาวน์โหลดใบสมัคร 📑 ได้ที่ 👉 http://igpthai.org/datagovernance/download0.html

2. หลักสูตร “พลิกโฉมระบบบริการภาครัฐด้วย e-Service”
ดาวน์โหลดใบสมัคร 📑 ได้ที่ 👉 http://igpthai.org/eservice/download0.html

หลักสูตรละ 3,500.- บาท
มีประกาศนียบัตร
รับจำนวนจำกัด

☎️ ติดต่อคุณปาริชาติ คมขำ, คุณธนิสร รัตนผลิน
📲 โทร 09-4629-7891, 09 9454 7575

2-หลักสูตร.png