Home Tech News Android

เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้องของ HTC One X และ Sony Xperia S

หลังจากที่เราเห็นภาพถ่ายเปรียบเทียบกล้องของ HTC One X และ iPhone 4S กันไปแล้ว วันนี้ก็จะพามาชมภาพถ่ายเปรียบเทียบระหว่าง HTC One X กับ Sony Xperia S ซึ่งหลายๆคนบอกกันว่าทั้งสองรุ่นนี้เป็นมือถือ Android ที่ถ่ายภาพได้ดีที่สุดในปัจจุบันนี้ ไปชมกันดีกว่าว่า HTC One X ที่มาพร้อมกับ ImageSense และกล้องขนาด 8 ล้านพิกเซล กับ Sony Xperia S ที่มีกล้อง 12 ล้านพิกเซล รุ่นไหนจะถ่ายภาพได้ดีกว่ากันครับ

ภาพถ่ายกลางแจ้ง

HTC One X

htc one x camera trees small - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้องของ HTC One X และ Sony Xperia S

Sony Xperia S

sony xperia s camera trees small - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้องของ HTC One X และ Sony Xperia S

(แถม) iPhone 4S

iphone 4s camera trees small - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้องของ HTC One X และ Sony Xperia S

 

HTC One X

htc one x camera outdoor shade small - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้องของ HTC One X และ Sony Xperia S

Sony Xperia S

sony xperia s camera outdoor shade small - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้องของ HTC One X และ Sony Xperia S

 

ระยะใกล้ กลางแจ้ง

HTC One X

htc one x camera outdoor flower small - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้องของ HTC One X และ Sony Xperia S

Sony Xperia S

sony xperia s camera outdoor flower small - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้องของ HTC One X และ Sony Xperia S

 

HTC One X

htc one x camera padlock small - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้องของ HTC One X และ Sony Xperia S

Sony Xperia S

sony xperia s camera padlock small - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้องของ HTC One X และ Sony Xperia S

(แถม) iPhone 4S

iphone 4s camera padlock small - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้องของ HTC One X และ Sony Xperia S

 

ภาพถ่ายจากในร่ม

HTC One X

htc one x camera depth small - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้องของ HTC One X และ Sony Xperia S

Sony Xperia S

sony xperia s camera depth small - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้องของ HTC One X และ Sony Xperia S

 

HTC One X

htc one x camera bookcase small - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้องของ HTC One X และ Sony Xperia S

Sony Xperia S

sony xperia s camera bookcase small - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้องของ HTC One X และ Sony Xperia S

(แถม) iPhone 4S

iphone 4s camera bookcase small - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้องของ HTC One X และ Sony Xperia S

 

HTC One X

htc one x camera office small - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้องของ HTC One X และ Sony Xperia S

Sony Xperia S

sony xperia s camera office small - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้องของ HTC One X และ Sony Xperia S

 

HTC One X

htc one x camera indoor objects small - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้องของ HTC One X และ Sony Xperia S

Sony Xperia S

sony xperia s camera indoor objects small - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้องของ HTC One X และ Sony Xperia S

 

ถ่ายภาพในสภาพแสงน้อย

HTC One X

htc one x camera low light small - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้องของ HTC One X และ Sony Xperia S

Sony Xperia S

sony xperia s camera low light small - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้องของ HTC One X และ Sony Xperia S

 

เปิดแฟลช แสงน้อย

HTC One X

htc one x camera flash small - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้องของ HTC One X และ Sony Xperia S

Sony Xperia S

sony xperia s camera flash small - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้องของ HTC One X และ Sony Xperia S

 

สรุปผลการทดสอบ

จากผลการทดสอบจะเห็นว่า HTC One X จะสามารถถ่ายภาพได้ดีกว่า Sony Xperia S แต่ก็ยังมีบางภาพที่ยังแพ้ iPhone 4S อยู่ดีครับ

 

Source CNET