Home Tech News Android

เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้องของ HTC One X และ iPhone 4S

วันนี้ HTC พึ่งเปิดตัวมือถือเรือธงรุ่นล่าสุดในประเทศไทย ซึ่งก็คือ HTC One X นั่นเอง ซึ่งเว็บไซต์ CNET ก็ได้นำภาพถ่ายจากกล้อง 8 ล้านพิกเซลของ HTC One X มาเปรียบเทียบกับกล้อง 8 ล้านพิกเซลของ iPhone 4S

มาดูกันครับว่าผลการทดสอบ ภาพจากกล้องของ HTC One X ที่ CEO ของ HTC บอกไว้เมื่อคราวงาน Mobile World Congress เมื่อ 2 เดือนที่แล้วว่า กล้องดีกว่า iPhone 4S นั้น จริงหรือไม่ ไปชมภาพกันเลย

sc001 thumb - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้องของ HTC One X และ iPhone 4S

sc002 thumb - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้องของ HTC One X และ iPhone 4S

sc003 thumb - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้องของ HTC One X และ iPhone 4S

sc004 thumb - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้องของ HTC One X และ iPhone 4S

sc005 thumb - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้องของ HTC One X และ iPhone 4S

sc006 thumb - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้องของ HTC One X และ iPhone 4S

sc007 thumb - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้องของ HTC One X และ iPhone 4S

sc008 thumb - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้องของ HTC One X และ iPhone 4S

via CNET